Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

Poslední příspěvky

Aktuality

Termíny podzimních závěrečných zkoušek

 • písemná zkouška 4. září 2018
 • praktická zkouška 5. – 6. září 2018
 • ústní zkouška 12. září 2018

Důležité termíny podzimních maturitních zkoušek

25. 6. 2018

 • poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.

4. 7. 2018

 • poslední možný termín, kdy musí žák potvrdit správnost údajů uvedených ve výpisu z přihlášky k MZ.

15. 8. 2018

 • nejzazší termín pro zveřejnění jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2017 ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

16. 8. 2018

 • zpřístupnění možnosti generování pozvánek k písemným zkouškám SČ MZ v podzimním zkušebním období 2017 k poskytnutí žákům.

3. -5. 9. 2018

 • písemné maturitní zkoušky na spádových školách

Podzimní termíny maturitních zkoušek

Písemné maturitní zkoušky

 • Jednotné zkušební schéma písemných MZ bude zveřejněno MŠMT 15.8.2018

Praktické maturitní zkoušky

 • 6. 9. 2018

Ústní maturitní zkoušky

 • 13. 9. 2018


Partneři školy

Podporujeme výuku pomocí softwaru

progeCAD logo   

 

DENSO KONE KOPOS Jabotron UVP Koukaam Elitronic Schindler Image Map