Studijní obory


Mechanik elektrotechnik

Studijní obor zaměřený na číslicovou a řídící techniku nebo na zabezpečovací techniku. V prvních dvou ročnících výuka podle stejných učebních osnov, od třetího ročníku zaměření na obor pro sdělovací a zabezpečovací techniku nebo na obor pro číslicovou a řídící techniku. Žáci získají zkušenosti v oblastech elektrických měření, číslicové techniky, programování a výpočetní […]


Počítačová automobilní diagnostika (obor: Dopravní prostředky)

Studijní obor zakončený maturitní zkouškou zaměřený na automobilový průmysl. Zajišťování provozuschopnosti dopravních prostředků, diagnostika jejich technického stavu, volba optimálních postupů a metod jejich ošetřování, údržby a oprav s pomocí výpočetní a diagnostické techniky a internetové komunikace.