Pro uchazeče


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy:

Postup pro přijetí ke studiu

Důležité dokumenty pro uchazeče


Aktuality pro uchazeče:

Informativní třídní schůzky

Informativní třídní schůzky 22. června 2017, od 17 hodin

Informativní třídní schůzky

Stáhnout (PDF, 328KB)


Přijímací řízení 3.kolo

Maturitní obory

1.termín - 19.6.2017 od 8 hodin

 • Dopravní prostředky - denní studium
 • Mechanik elektrotechnik - denní i dálkové nástavbové studium
 • Autotronik - dálkové nástavbové studium

Učební obory

1.termín - 19.6.2017 od 8 hodin pouze denní studium

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

Přijímací řízení 3.kolo

Stáhnout (PDF, 746KB)


Přijímací řízení 2.kolo

Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Informace k 2.kolu přijímacího řízení

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní, nástavbové a dálkové
 • Autotronik - nástavbové a dálkové

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín - čtvrtek 18.5.2017 od 8:00
 • Přineste s sebou zápisový lístek

Kritéria pro přijetí ke studiu 2017/2018

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín -  čtvrtek 18.5.2017 od 8:00
 • Přineste s sebou zápisový lístek

Kritéria pro přijetí ke studiu 2017/2018 - učební obory

 


Výsledky jednotných přijímacích zkoušek

 

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek - maturitní obory

Stáhnout (PDF, 1.33MB)

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku.