19. září 2019 německočeský sportovní den (450 studentů) – partnerská škola Beruflichen Schulzentrums Zittau