Denní­ archí­v: 17.8.2014


Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Šířeji koncipovaný učební obor pro dívky i chlapce s možným výběrem zaměření: elektrotechnická zařízení – montáže, demontáže, zkoušení, měření, diagnostika, zabezpečování technického provozu a oprav výtahů a zdvihacích zařízení. Při přípravě absolventů je kladen důraz na elektrotechnické vzdělání, aplikované využití měřící a počítačové techniky. Absolventi najdou uplatnění především v oblasti údržby, oprav, výroby a […]


Elektrikář

Učební obor se zabývá slaboproudými obvody. Absolvent získá základní znalosti v analogové a číslicové technice. Absolventi najdou uplatnění v oblasti výroby a servisu elektronických zařízení.