Denní­ archí­v: 20.1.2021


Přijímací řízení

Učební obory Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve čtvrtek 22.4.2021 po 8. 00 hod. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od pátku 23.4.2021 Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy […]