Měsíční archív: Březen 2021


Důležité sdělení – organizace výuky

Vážení žáci, vážení rodiče, rád bych Vás seznámil s novinkami, ale nejsem si jistý, zda jejich platnost bude trvalá. Přesto jsem musel přijmout rozhodnutí pro období do konce školního roku. Podle informací MŠMT bude výuka všech žáků školy až do odvolání probíhat pouze distanční formou. Změny se týkají přijímacích zkoušek. Ty […]


Přijímací řízení – aktualizace

Učební obory Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 19.5.2021 po 8. 00 hod. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od čtvrtka 20.5.2021 Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy […]


Úprava maturitních zkoušek

Oproti úpravám, které představilo ministerstvo školství v lednu, dochází k následujícím změnám: posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021 mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021 úřední uznání didaktických testů […]