Denní­ archí­v: 2.11.2021


Upozornění pro účastníky školení odborné způsobilosti řidičů dne 13.11.2021

Všichni účastníci školení jsou povinni splňovat podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tzn. že se prokáží: Negativním testem – u RT – PCR testu ne starším než 72 hod a u Ag testu ne starším než 24 hod Národním certifikátem o absolvování očkování proti onemocnění covid-19 Laboratorním potvrzením o prodělání […]