Denní­ archí­v: 24.6.2024


Exkurze E1, E2c a A2b v ŘOPíku

Dne 3. června 2024 se třídy E1c, E2c a A2b zúčastnily exkurze do lehkého vojenského opevnění vzor 37 (tzv. řopíku) v Krásné Studánce. Toto opevnění bylo postaveno v dubnu roku 1937 a následně v roce 2023 rekonstruováno do původní podoby včetně vnitřního vybavení. V rámci exkurze si žáci mohli prohlédnout interiér řopíku, ukázky […]


Doklasifikace a opravné zkoušky

Doklasifikace proběhne v termínu 27.-28. srpna 2024 a opravné zkoušky (reparáty) v termínu 29.-30. srpna 2024. Žáci, kteří mají na vysvědčení z některých předmětů “neklasifikován” příp. “nedostatečný” si s příslušným vyučujícím předem domluví konkrétní termín (den a čas) na který se ke zkoušce dostaví.