Aktuální opatření od 24.5.2021


Vážení žáci, vážení rodiče,

podle nařízení MŠMT bude od 24. 5. 2021 probíhat veškerá výuka ve všech oborech školy prezenční formou. Vracíme se konečně k normálu.

V pondělí 24. 5. a v úterý 25. 5. 2021 budou probíhat současně didaktické testy maturitních ročníků. Sledujte prosím upravený rozvrh. Další dny již bude standardní rozvrh celý den.

Žáci budou otestováni již v pátek 21. 5. v průběhu odborného výcviku.

Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží:

– negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeném na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.,

– potvrzením o prodělání onemocnění COVID -19, které vystavilo zdravotnické zařízení

– mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Žáci musí mít po celou dobu výuky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (nanorouška).

Školní jídelna funguje bez omezení. Je nutné si objednat předem oběd – nejlépe elektronicky na stránkách jídelny Gastron.

Internát pro ubytované žáky je v provozu.

Uvidíme se v pondělí. Těším se.

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

V Liberci 20. 5. 2021