Projekty

rubrika sdružující všechny projekty školy


Projekt NAKAP

NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE I Projekt NAKAP Anotace projektu Anotace projektu


Exkurze 12. února 2018 – Microsoft Praha

Microsoft Došli jsme k recepci a tam počkaly, dokud pro nás nepřišel náš průvodce, a odvedl nás do prezentačního sálu. Poté jsme se rozdělili do skupin, a má skupina šla na střechu kde jsme se setkali s ostatními. Poté nám průvodčí vysvětlit že v budově je méně míst než kolik […]


Pohovor s účastníkem projektu

Pohovor s účastníkem projektu Erasmus   Jméno/Příjmení: Angelique Plecháčová Věk: 36 Zaměstnání: Projektový Manager, ŠKODA AUTO Detail Projektu: Byla to zahraniční stáž pro studenty univerzity v rámci projektu Erasmus. Stáž probíhala v roce 2006 ve městě Graz, Rakousko.  Součástí pobytu bylo i seznámení se s kulturou a tradicemi této země. Několikrát byly uspořádány EURO […]


Sběrné kontejnery na textil – PROJEKT TEXTILECO

Projekt “TEXTILECO” ve spolupráci s Českým červeným křížem zajišťuje opětovné využití nepotřebného textilu. Sběr použitého textilu se uskutečňuje formou sběrných kontejnerů, které jsou umísťovány na frekventovaných a dobře přístupných místech. V prostorech naší školy se jeden z těchto kontejnerů nachází a prosíme občany – chcete-li přispět, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý […]


TechUp – kroužek Fyzikální experimenty

Na svět jsme se v dnešním kroužku dívali přes mikroskopy. Prohlédli jsme si hotové preparáty a pak tvořili své vlastní. Porovnávali jsme rub a líc listu javoru a pomněnky. A také jsme porovnávali povrch listu obou rostlin. Jak vypadají buňky bylo možno vidět na cibuli Ale určitě nejlepší bylo pozorovat, […]


Výzva k podání nabídky

Název projektu: Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0028 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Výzva k podání nabídky dodávky výpočetní techniky Výzva k podání nabídky – dodávka výpočetní techniky Zadávací dokumentace k výzvě Zadávací dokumentace Specifikace a zpracování nabídkové ceny Krycí list Čestné […]


Kontakty

Příjemcem dotace je vzdělávací společnost Kustod s.r.o. (www.kustod.cz).   manažer projektu: Mgr. Richard Veleta, Ph.D., richard.veleta@kustod.cz; 777 157 461   supervize projektu: Mgr. Kateřina Knap, katerina.knap@kustod.cz


O nás

  Firma Kustod s.r.o. se od roku 2007 věnuje rozvoji lidských zdrojů, poradenské činnosti, vzdělávání dospělých a zprostředkování zaměstnání. Firmám poskytuje vzdělávání na zakázku, rekvalifikace v systému Národní soustavy kvalifikací a vzdělávání v oblasti sociální práce a péče. Kustod je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR, o. s. Pobočky společnosti se nachází […]


Informace o projektu

  Název projektu:  Studentské minipodniky v 5 krajích ČR   Cíl projektu: Hlavním cílem projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR je připravit žáky středních škol na samostatné podnikání. Dopoledne se ve výcviku a odborných předmětech učí zvládat řemeslo a odpoledne provozují v rámci nepovinné výuky tzv. fiktivní podnik.  To znamená, […]


Učíme se pro trh práce

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0078 Začátek projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 30. 6. 2015 Projekt je zaměřen na podporu spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry trhu práce. Vzájemná spolupráce bude podpořena realizací praktického vyučování. V rámci tohoto vyučování budou žáci partnerských středních škol vykonávat průběžnou praxi v reálném pracovním prostředí u partnera […]


Návrat k dílnám

Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace realizuje v termínu 1.3.2012 – 30.9.2014 projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/1.1.22/01.0006 Cíle projektu Dosáhnout zlepšení podmínek na podporu výuky činností vedoucích k rozvoji manuální zručnosti žáků základních škol, a to inovací dílenských prací. Cílová skupina Žáci […]


Aktuality 2014

Realizace projektu Spolupráce SOŠaG na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích, jehož řešitelem je Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, je u svého závěru. V průběhu realizace projektu se nám podařilo bohatě naplnit vytčené cíle stran počtu podpořených osob. Za trvání projektu bylo podpořeno […]


Projekty

  Naše škola byla v roce 2006 zařazena do sítě místních center celoživotního vzdělávání CVLK (doklad o zařazení Certifikát CVLK).   V tom samém roce škola získala certifikát partnera Projektu IQ AUTO 2.stupně (Certifikát IQAuto) za vytváření podmínek účinné spolupráce při plnění cílů Projektu IQ AUTO.


Anotace projektu

Naše škola se stala účastníkem globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projektem zaměřeným na vzdělávání ve výtahovém průmyslu.   Název projektu:   Tvorba vzdělávacích modulů v oblasti výtahového průmyslu v provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání   Zkrácený název projektu:   Vzdělávání ve výtahovém průmyslu   Stručný obsah projektu:   Projekt je zaměřen na […]


Udržitelnost projektu

Vzdělávání ve výtahovém průmyslu CZ.1.07/3.1.01/01.0015   V rámci projektu Vzdělávání ve výtahovém průmyslu pořádáme rekvalifikační kurzy v zajímavém oboru výtahy. O tento obor je velký zájem na trhu práce z řad zaměstnavatelů. Pokud hledáte práci a máte zájem pracovat v zajímavém technickém oboru, je to příležitost právě pro vás.   DK 1 – Montér výtahů (kód: […]


Návrat k dílnám – info

Od 1. března 2012 běží ve škole projekt Spolupráce SOŠaG se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích.Zkrácený název projektu: NÁVRAT K DÍLNÁM Anotace projektu Návrat k dílnám


Národní cena v Praze

V pátek žákyně druhého ročníku pedagogického lycea Veronika Tomanová, Zuzana Rotyisová a Kateřina Bošňaková společně se svojí vyučující RNDr. Vladimírou Erhartovou převzaly v aule FTVS v Praze 1. cenu v národní soutěži eTwinningových projektů v kategorii Střední školy za projekty Touch the World a Have Fun with Simple Experiments. Cena v hodnotě […]


festival Science on Stage

Ve dnech 16. – 19.4. proběhl v dánské Kodani festival Science on Stage. Na festivalu, kterého se svými projekty účastnilo na 300 učitelů fyziky, biologie a chemie z celé Evropy a Kanady, byla prezentována i práce našich studentů z projektů Touch the World, Funny Experiments Connecting Us, Fyzikální jarmark a Klubu […]


Evropská kvalita výuky

Opět jsme prokázali evropskou kvalitu výukyŽáci tercie v loňském školním roce úspěšně pracovali na mezinárodním projektu Have fun with simple experiments, v jehož rámci si s kamarády ze Španělska, Polska a Litvy vyměňovali videonahrávky pokusů, které prováděli. Nejen, že se naučili spousty nového z fyziky, zlepšili svoji ICT gramotnost, procvičili […]


Touch the world

Projekt Touch the World   Jak zdárně probíhá projekt Touch the World, na kterém pracují žáci třídy L1, se můžete podívat na http://touch-the-world.wikispaces.com/. Studenti s nadšením připravují pro děti z mateřské školky ve Skotsku a v Polsku jednoduché a zábavné fyzikální pokusy. S jakým zaujetím a radostí si je děti zkoušejí uvidíte na video […]


Have fun with statistics

Žáci tercie se v rámci výuky matematiky úspěšně zapojili do projektu Have fun with statistics. Spolu se studenty South Wolds Community School z Nottinghamu ve Velké Británii  zkoumají rozdíly a podobnosti ve svých životech. Na výsledky jejich práce se podívejte na http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=36461 Certifikát z tohoto projektu


Nové projekty

Nové projekty eTwinning na naší škole I v letošním školním roce jsme navázali na úspěšné eTwinningové projekty. Žáci tercie budou po celý rok spolupracovat s kamarády ze Španělska a vzájemně si vyměňovat zábavné fyzikální a chemické pokusy v rámci projektu „Have fun with simple experiments“ . Žáci třídy pedagogického lycea L1 se zapojí do projektu „Touch the […]


Fascination of Light

Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu “Fascination of Light”  byl Vaší škole udělen Evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům. Tento projekt získal také Národní cenu


projekt Fascination of Light

V měsíci březnu studenti KVARTY pracují spolu se studenty z gymnázia na Kypru na projektu Fascination of Light během něhož si vymění své poznatky a zážitky z práce na jednoduchých modelech např.fotoaparátů, kaleidoskopů a periskopů. Certifikát e-Twinning level


e-Twinning Info

Jedná se o šestiměsíční projekt eTwinning v anglickém jazyce s názvem My hometown – Do I really know it well? (česky: Moje rodné město – Znám ho opravdu dobře?), na kterém začíná kvarta společně pracovat se stejně starými dětmi ze školy Istituto Comprensivo 8 z italské Vicenzy. Obě třídy (rozdělené do česko-italských čtyřčlenných skupin) […]


Water around

Rok utekl jako voda a naši studenti pracující na projektu Water around us jsou opět na výměně v holandském městě Horn.             Cesta tentokrát proběhla za příjemného polojasného počasí a tak nám nic nebránilo prohlédnout si historické město Weimar. Projděte si město vyhledávané básníky i skladateli s námi. [video_lightbox_youtube video_id=”79mbNKFyjNk” width=”640″ height=”480″ […]


UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků […]


UNIV 2

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.


DUMy

V rámci projektu Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje CZ.1.07/1.1.09/03.0007 byly do školního vzdělávacího plánu začleněny tyto vzorové výukové hodiny: přehled – DUMy   Další partneři projektu: Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, PO www.spstjbc.cz Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná […]