Důležité sdělení – organizace výuky


Vážení žáci, vážení rodiče,

rád bych Vás seznámil s novinkami, ale nejsem si jistý, zda jejich platnost bude trvalá. Přesto jsem musel přijmout rozhodnutí pro období do konce školního roku.

Podle informací MŠMT bude výuka všech žáků školy až do odvolání probíhat pouze distanční formou.

Změny se týkají přijímacích zkoušek. Ty proběhnou 3. a 4. května 2021. Podrobné informace jsou na zde a na stránkách školy zde.

Další změny jsou u maturitních zkoušek. Ministerstvo školství vydalo podrobný manuál v režimu opatření obecné povahy, který můžete najít na stránkách Cermatu. Na základě těchto dokumentů byl vytvořen nový časový plán maturitních zkoušek, který je zveřejněn na stránkách školy zde.

Nově jsou upraveny i závěrečné zkoušky:

Metodika závěrečných zkoušek

Závěrečné zkoušky v roce 2021

Na stránkách školy jsou uvedeny konkrétní termíny závěrečných zkoušek pro naši školu zde.

 

Toto jsou aktuální informace o závěrečné části školního roku 2020–2021. Veškeré termíny zkoušek se mohou měnit v závislosti na vývoji epidemiologické situace ve společnosti.

 

Na základě doporučení MŠMT bude probíhat výuka závěrečných ročníků od 29. 3. 2021 do konce školního roku takto:

ve třídách M4, D4 a N2 budou vyučovány pouze maturitní předměty

M4: Eln, AJ, ŘSaMP, BS, ČJ, EtMě, Odv

D4: AJ, ČJ, Dp, Pdp, Odv

N2: AJ, Čj, Elt, Eln, Ata, ŘsaMp, EtMě, Ael, Zet, ODg, APř, TCv

Ve třídách: A3a, A3b, A3e, E3a, E3b, E3c a E3d budou vyučovány pouze odborné předměty k závěrečným zkouškám

A3a, A3b: Aut, Odg, Zet, ON, Eo, Odv

E3a, E3b: Emě, Eln, ZaT, ČT, ON, Eo, Odv

A3e: Eln, ODg, Emě, Aut, Elpř, ON, Eo, Odv

E3c: Emě, ESP, RZ, Vý, ON, Eo, Odv

E3d: Emě, ESP, RZ

Ostatní předměty u závěrečných ročníků nebudou v druhém pololetí hodnoceny na vysvědčení.

Výuka u zbývajících ročníků bude probíhat jako doposud. Až do odvolání bude každý vyučující teoretické výuky vyučovat online polovinu úvazkových hodin v každé třídě, kde vyučuje. Druhou polovinu hodin zadá domácí práci. Stále se držíme standardního rozvrhu.

Hodiny online výuky a zadání domácí práce si určí vyučující sami podle svého uvážení. S touto volbou seznámí žáky v dané třídě.

Zapsání do TK bude obsahovat téma a formu výuky. Docházka u zadávaných hodin bude odpovídat odevzdané práci.

Žáci mohou nadále využívat individuální konzultace po domluvě s vyučujícím.

Individuální konzultace může sloužit jak pro teoretickou, tak pro praktickou složku vzdělávání.

Konzultace jsou povoleny krizovým opatřením a lze je konat za přítomnosti pouze jednoho žáka a jednoho vyučujícího. Při konzultacích je nezbytné dodržovat všechna krizová, mimořádná a hygienická opatření platná v den konzultace.

Konzultace mají sloužit především těm žákům, kteří v distanční výuce zaostávají, nemají dostatečné technické vybavení nebo potřebují látku lépe vysvětlit či zkonzultovat. Konzultace mohou pomoci zejména žákům posledních ročníků vzdělávání v přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky.

V případě konzultací týkajících se praktického vyučování je umožněno realizovat konzultace ve školních prostorách určených pro výuku praktického vyučování. V takovém případě vyučující například žákovi názorně předvede činnosti vedoucí k správnému osvojení kompetencí a následně je umožněno žákovi si tyto kompetence přímo osvojit.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT, kde jsou aktuální změny.

Vím, že letošní školní rok je opravdu specifický. Změny organizace výuky lze dopředu jen těžko předpovídat. Doufejme, že s nastupujícím jarem se dá virus na ústup a my se postupně vrátíme k normálnímu vyučování.

Děkuji Vám za studijní úsilí a přeji klidné Velikonoce.

V Liberci 25. 3. 2021

Ing.  Zdeněk Krabs Ph.D.