Elektrikář


Učební obor se zabývá slaboproudými obvody. Absolvent získá základní znalosti v analogové a číslicové technice. Absolventi najdou uplatnění v oblasti výroby a servisu elektronických zařízení.

Název školního vzdělávacího programu: Elektrikář
Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

  • Denní forma vzdělávání v délce trvání 3 roky
  • Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou
  • Tento obor nabízíme jako jediná škola v Liberci
  • Pro tento obor nabízíme STIPENDIJNÍ PROGRAM

 

 

Zdroj videa: www.infoabsolvent.cz

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

Stipendijní program

Dokumenty oboru