Erasmus+ setkání ve Španělsku


Ve dnech 13. 17. února 2017 se ve španělském městě Albaida uskutečnilo další setkání studentů a učitelů škol zapojených do projektu Erasmus+: SOLVE FROM DROPOUTS TO EXCELLENCE. Týmy z České republiky, Německa, Itálie, Portugalska a hostitelského Španělska společně pracovali a prezentovali výsledky svého dosavadního výzkumu, týkající se problému předčasného ukončení vzdělávání ve své zemi, v regionu a své škole.

 

Počáteční nervozitu a nejistotu záhy vystřídalo nadšení, za což patří díky především přátelské a vstřícné atmosféře v hostitelských rodinách. Spolupráce a komunikace v mezinárodních skupinách probíhala v angličtině.

 

Odměnou za časově náročnou přípravu podkladů na toto setkání byl pro všechny výlet do Valencie i nadšený ohlas kolegů na podobu turistické výstavy o České republice. Díky patří všem, kteří se na jejím konceptu a přípravě osobně podíleli. Stejně tak chceme poděkovat všem organizátorům, účastníkům tohoto setkání, kteří vytvořili neopakovatelnou atmosféru.

Další setkání se bude konat v Itálii – Reggio Calabria ve dnech 2. – 6. Května 2017.