Erasmus + Solutions: from Dropouts to Excellence (SOLVE).


V letech 2016 – 2018 probíhá na naší škole projekt v rámci programu Erasmus + Solutions: from Dropouts to Excellence (SOLVE).
Tématem projektu je řešení situace, kdy studenti opouštějí střední školu ještě před jejím řádným ukončením, tedy před závěrečnými nebo maturitními zkouškami, mapování současného stavu, hledání příčin a nalezení možného řešení v rámci konkrétních zemí EU.
Do projektu jsou zapojeni studenti a učitelé z České republiky, Německa, Španělska, Portugalska a Itálie. Velký důraz je kladen na zlepšení komunikačních schopností v angličtině.
Součástí projektu jsou setkání národních týmů ve Španělsku – město Albaida, v Itálii – Regio Calabria – v tomto školním roce. V následujícím školním roce 2017 – 2018 pak následují setkání v Portugalsku – Alfândega da Fé a v Německu – Großkrotzenburg.