Exkurze E1, E2c a A2b v ŘOPíku


Dne 3. června 2024 se třídy E1c, E2c a A2b zúčastnily exkurze do lehkého vojenského opevnění vzor 37 (tzv. řopíku) v Krásné Studánce. Toto opevnění bylo postaveno v dubnu roku 1937 a následně v roce 2023 rekonstruováno do původní podoby včetně vnitřního vybavení. V rámci exkurze si žáci mohli prohlédnout interiér řopíku, ukázky dobových zbraní, zemljanku, zákopy a poslechnout přednášku na téma bezprostřední dopady Mnichovské dohody na další užití vojenského opevnění apod. Pro zájemce bylo připravené i pečení buřtů.

Více informací o objektu naleznete na webu ZDE.