Informace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy o aktuálních opatřeních ke koronaviru.


Aktuální informace ohledně:

  • Přijímacích zkoušek
  • Závěrečných zkoušek
  • Maturitních zkoušek

Najdete na tomto odkazu

Informace ohledně příprav na maturitní zkoušku z domova najdete zde