IQLandia – NAKAP II


Dnes 23. 9. 2021 žáci tříd E3a a M4 navštívili v rámci projektu NAKAP II IQLandii.

V první části žáci navštívili laboratoř, kde absolvovali laboratorní cvičení s názvem Jaderná energie. Při něm prozkoumali vlastnosti ionizujícího záření a využití radioaktivity v energetice. Pomocí digitální částicové kamery MX-10 pozorovali jednotlivé druhy záření a blíže prozkoumali vlastnosti záření Alfa. Za pomoci souprav Gamabeta odhalili základní vlastnosti tohoto záření, proměřili závislost
jeho množství na vzdálenosti od zářiče či na druhu a tloušťce vrstvy stínícího materiálu.

V další části žáci navštívili planetárium, kde zhlédli film Výprava ke hvězdám.

Poslední částí byla návštěva expozice Živly s tematickým pracovním listem.