IQLandia Nanoden – NAKAP II


Dne 21. 10. 2021 žáci třídy M2 strávili projektový den v IQLandii.

V první části žáci absolvovali úvodní přednášku v laboratoři, která je seznámila s novým perspektivním oborem – nanotechnologií.

V druhé části proběhlo laboratorní cvičení – například různé laboratorní i průmyslové metody výroby polymerních nanovláken, zvýšená reaktivita v nanorozměrech a její využití v katalýze a při ekologické likvidaci nečistot. Dále si žáci prohlédli moderní nanomateriály a otestovali jejich vlastnosti – superhydrofobní a superhydrofilní povrchy, ferrofluid, nanočástice železa, polymerní membrány či uhlíkaté nanostruktury.