Krizová opatření


Vážení žáci, vážení rodiče,

podle současných krizových opatření vlády se realizuje teoretická výuka i odborný výcvik všech žáků školy pouze distančním způsobem. Výuka bude nadále probíhat podle standardního rozvrhu. Využívané výukové prostředí pro celou školu je Microsoft Teams.  Nově bude online výuka kombinovaná se zadáním samostatné práce. Konkrétní rozložení bude koordinovat vyučující daného předmětu.

Distanční způsob výuky je pro žáky organizován i v některých oborech odborného výcviku. Tento způsob výuky však odborný výcvik nahradit nemůže ani částečně. Věnujte proto zvýšenou pozornost teoretické výuce.

Školní jídelna funguje pro žáky bez omezení.

V případě nejasností kontaktujte svého třídního učitele, případně koordinátora ICT Ing. Vícha (vich.daniel@ssams.cz). 

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT. Pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

Hodně zdraví a studijního úsilí.

 V Liberci 5. 11. 2020

  

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel SŠ a MŚ