Mechanik elektrotechnik – dálkové


Tříleté nástavbové dálkové studium je studijní obor vhodný pro absolventy tříletých učebních elektrooborů. Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Dálkové studium je určeno pro pracující, výuka probíhá v pátek odpoledne a sobotu dopoledne.

Název školního vzdělávacího programu: Mechanik elektrotechnik
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, dálkové

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

  • Dálková forma vzdělávání (pátek odpoledne, sobota dopoledne) v délce trvání 3 roky
  • Studium je zakončeno maturitní zkouškou
  • Rozšíření vzdělání oboru automechanik a autoelektrikář

Uplatnění absolventa

Vzdělání umožňuje absolventům kvalifikovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME) apod., při zajišťování technickoorganizačních a materiálových požadavků nebo při obsluze diagnostických zařízení. Absolventi si osvojí dovednosti provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení a také dovednosti vyplňování technické dokumentace související s prováděnými servisními a opravárenskými opatřeními, zajišťováním potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Možnost dalšího vzdělání

  • Studium na vysoké škole
  • Studium na vyšší odborné škole

 

Dokumenty oboru