O škole


Milí čtenáři.

 

Otevíráte internetové stránky školy s dlouhou tradicí. Je sympatické, že historie se opakuje a škola je dnes v podobném složení jako na počátku svého vzniku, tedy Odborná škola s učebními a maturitními obory a Gymnázium. Od ledna 2014 je součástí školy také mateřská škola, která vzdělává děti předškolního věku.

Na naší škole získávalo svoje odborné znalosti již několik generací žáků. Ať byla doba jakákoliv, jedno měli společné – vysokou úroveň vzdělání ve všech oborech. Vyučující se nespokojovali s průměrem. Jejich snahou bylo připravit své svěřence tak, aby obstáli v praxi se ctí. Pojem „absolvent Bojiště“ zaručoval nejen skvělou odbornou připravenost, ale také úroveň jednání.

Tento odkaz jsme rozhodnuti udržovat i nyní. Naši žáci rozhodně musí počítat s tím, že studium všech oborů bude poměrně náročné. Technické obory nejsou jednoduché. Kdo však jednou poznal, co mohou nabídnout pro praktický život, jaká logika a návaznost v nich existuje, v žádném případě by neměnil. Odměnou za úsilí v teoretické i praktické výuce je pocit vítězství. Ten se dostaví poprvé, když vyrobíte svůj první výrobek v dílnách, opravíte kamarádovi motocykl, vyměníte rodičům kolo u auta nebo opravíte žehličku.

Také studium v jazykovém gymnáziu a pedagogickém lyceu přinese nejednu těžkou situaci při domácí přípravě a zejména uplatnění získaných poznatků při zkoušení či písemné práci. Daleko důležitější, než úspěch při ověřování znalostí žáků ve výuce, je uplatnění poznatků a dovedností při studiu na vysokých školách a především v běžném životě. Pocit sebeuspokojení se dostaví, když se domluvíte s kamarády ze zahraničí jejich mateřským jazykem nebo vytvoříte první povedenou kresbu ve skicáři.

Život žáků nespočívá jen ve studiu. Zájmy a koníčky našich žáků jsou velice rozmanité. Někdo dává ve volném čase přednost sportu, jiný hudbě, další se odpoledne „zavrtá“ v garáži do nějakého motorového vozidla. Snažíme se, aby v rámci výuky zůstal i na tyto zájmy prostor. Naším cílem je připravit pro naše žáky školu, ve které by se jim líbilo, která by je něčemu naučila pro život. Přál bych si, aby na naši školu vzpomínali s úsměvem a rádi. Pro každého kantora je absolvent, který se přijde podívat do své bývalé školy, určitou pochvalou. Zvlášť, když uslyší, že jeho bývalý žák je úspěšný a uznávaný odborník ve svém oboru. V tuto chvíli si řekne, že svoji práci nedělá zbytečně. Přál bych si, aby se k nám naši absolventi vraceli a využili naší nabídky dalšího vzdělávání.

Od ledna 2014 jsme první a zatím jedinou střední školou, jejíž součástí je i mateřská škola. Snažíme se tak vytvořit tolik žádaná místa pro děti předškolního věku. Soužití předškoláků a žáků středních škol je velkým přínosem pro obě strany.

Těší mě, že mohu všem našim žákům a žákyním právě pomocí nejmodernější techniky vzkázat: Škola Na Bojišti je tu pro Vás. My se snažíme Vám předat vědomosti a připravit Vás pro život. Naším úkolem je Vás do určité míry i vychovávat.

Vaši budoucí zaměstnavatelé na Vás budou mít vysoké odborné nároky. Budou však vyžadovat také slušné chování a disciplínu.

Čeká nás spousta společné práce, těžké práce. Nezbývá než pracovat v duchu školního hesla: „Těžce Na Bojišti, lehce v životě“.

 

 

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel SŠ a MŠ