Leonardo


Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

 • přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru;
 • ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu:
  • vývoj a přezkoumávání evropského systému převodu kreditů pro odborné  vzdělávání a přípravu (ECVET);
  • realizace evropského rámce kvalifikací (EQF) a navázání na závěry Rady z roku 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy.

Specifické cíle programu

 • podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce;
 • podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy;
 • zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání.   
     

„Motivation and new knowledge for technical branches“

Teilnehmer: 3 Schüler und 1 Lehrer

Partner: Stredni Odborna Skola a Gymnazium aus Liberec Tschechische Republik  

In diesem Projekt werden den Teilnehmern die Ausbildungsmöglichkeiten in der Metallbranche in Deutschland gezeigt. Schwerpunkt der Ausbildung ist die Zerspannung und CNC-Ausbildung. Dazu werden Sie ein achttägiges Praktikum durchführen. In Vorbereitung werden Sie das deutsche Schul- und Berufsschulsystem kennenlernen. Dazu  besichtigen Sie eine Berufsschule und das Siemens Competence Centers. An der Technischen Universität Chemnitz werden in die Studienmöglichkeiten gezeigt.

Um einen Einblick in die lange Tradition des Maschinenbaus in Chemnitz zu bekommen besichtigen Sie als Beispiel die Union Werkzeugmaschinen GmbH und das Industriemuseum Chemnitz. Weitere kulturelle Höhepunkte stellen die Ausfahrten nach Dresden und Leipzig dar.

Durchführungszeitraum: 24.04.-15.05.2010

Prezentace k projektu

Projekt leonardo

Stáhnout (PDF, Neznámý)