Zavádění moderních vyučovacích metod


Název projektu:

Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na středních školách a gymnáziích Libereckého kraje

 

Zkrácený název projektu:

Podpora výuky na středních školách

 

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.09/03.0007

 

Stručný obsah projektu:

Projekt usiluje o rozvoj činností k využití ICT technologií do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na středních školách a gymnáziích v rámci Libereckého kraje a aplikaci těchto získaných dovedností do výuky žáků středních škol.

Projekt je určen pro pedagogy středních škol a gymnázií Libereckého kraje a žáky, kteří budou osloveni prostřednictvím pedagogů partnerských škol projektu.

Projekt usiluje o posílení efektivního využívání ICT ve výuce, která umožňuje i aktivní zapojení žáků.

Pedagogové budou školeni v práci s ICT a na základě získaných dovedností vytvoří vlastní výukové hodiny s využitím ICT ve svých předmětech. Zvýšením kompetencí učitelů v oblasti ICT bude podpořeno zlepšení školního klimatu a kooperujícího prostředí mezi žáky a učiteli, neboť  žáci často v práci s ICT technikou převyšují své učitele a ti se brání k zavádění těchto moderních metod do výuky. Plánované aktivity projektu budou realizovány školícími odbornými firmami a zapojenými partnery v projektu.

 

Žadatel projektu:

Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti 15, Liberec 3, příspěvková organizace

 

Partneři projektu:

Střední průmyslová škola, Havlíčkova 426, Česká Lípa, příspěvková organizace

Gymnázium, U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Lužická 588, Česká Lípa, příspěvková organizace

Gymnázium, Mládeže 884, Frýdlant v Čechách, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, Liberec, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Horní náměstí 15, Jablonec n.N., příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Skálova 373, Turnov, příspěvková organizace

Gymnázium Ivana Olbrachta, Nad Špejcharem 574, Semily, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola technická, Belgická 4852, Jablonec n.N. příspěvková organizace

 


 

DUMy

V rámci projektu Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje CZ.1.07/1.1.09/03.0007 byly do školního vzdělávacího plánu začleněny tyto vzorové výukové hodiny:

přehled - DUMy

 • Základy elektrotechniky

  Autor: Jan Brož DiS.

  Obsah:

  • Fyzikální jednotky a veličiny
  • Opakování fyzikálních jednotek a veličin
  • Rizika při úrazu el.proudem, vadná elektroinstalace

  Metodika a flipcharty Základy elektrotechniky

 • Programování

  Autor: Jan Brož DiS.

  Obsah:

  • Dustribuované výpočty
  • Počítačové algebraické systémy
  • Programování
  • Programování
  • Pokročilé metody vyhledávání
  • Programování

  Metodika a flipcharty Programování

 • Řídící systémy

  Autor: Jan Brož DiS.

  Obsah:

  • Informace, informační zdroje

  Metodika a flipcharty Řídící systémy

 • Řízení motorových vozidel

  Autor: Bc. Ladislav Čihák

  Obsah:

  • Popis přístrojové desky nákladního automobilu MAN
  • Základní pojmy ze Zákona č. 361/2000 Sb.
  • Procvičování dopravních značek
  • Světelné a zvukové signály, pokyny policisty při řízení provozu
  • Řidičské průkazy a řidičská oprávnění
  • Technická způsobilost a technické prohlídky
  • Světelná zařízení na silničních vozidlech dle Vyhlášky č. 341/2002 Sb.
  • Povinná výbava motorových a přípojných vozidel
  • Přeprava nákladu, rozměry a hmotnosti
  • Jízda nákladním automobilem, kontrola vozidla

  Metodika a flipcharty Řízení motorových vozidel

 • Fyzika

  Autor: Bc. Tomáš Krutský

  Obsah:

  • Keplerovy zákony
  • Volný pád
  • Vodorovný vrh
  • Šikmý vrh
  • Termodynamika
  • Molekulární fyzika
  • Stavba hmoty
  • Jaderná energie
  • Skupenství látek
  • Teplota

  Metodika a flipcharty Fyzika

 

Další partneři projektu:

 • Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, PO
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, PO
 • Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, PO
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28.října 2707, PO
 • Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, PO
 • Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, PO
 • Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, PO
 • Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, PO
 • Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, PO