Opravné závěrečné zkoušky


Termíny podzimních opravných závěrečných zkoušek byly stanoveny následovně:

  • Písemná zkouška – pondělí 9. 9. 2024
  • Praktická zkouška – středa 11. 9. 2024
  • Ústní zkouška – pátek 13. 9. 2024