Organizace výuky od pondělí 7.12.2020


Vážení žáci, vážení rodiče,

podle pokynů MŠMT bude od pondělí 7. 12. 2020 probíhat výuka žáků maturitních i učebních oborů podle následujících pravidel:

Výuka žáků závěrečných ročníků maturitních i učebních oborů bude nadále probíhat prezenční formou v plném rozsahu podle rozvrhu.

Tříleté učební obory – žáci prvních a druhých ročníků

Odborný výcvik žáků bude probíhat prezenční formou v dílnách odborného výcviku školy, nebo ve firmách, které zajišťují odborný výcvik.

Teoretická výuka bude v učebnách školy prezenčně.

Odborný výcvik a teoretická výuka se budou střídat po týdnech podle standardního rozvrhu.

Čtyřleté maturitní obory – žáci prvních až třetích ročníků

Odborný výcvik bude probíhat prezenční formou v dílnách odborného výcviku školy, nebo ve firmách, které zajišťují odborný výcvik smluvně. Odborný výcvik bude probíhat v týdnu podle rozvrhu. Zbylé dny v tomto týdnu bude teoretická výuka organizována distanční formou.

V týdnu, kdy je podle rozvrhu plánovaná pouze teoretická výuka, bude prezenční formou ve škole po celý týden.

Třída D1 bude mít 7. – 10. 12. 2020 teoretickou výuku prezenční.

Nástavbové studium – pouze N1

Výuka se po týdnu bude střídat. Jeden týden prezenční výuka, jeden týden distanční. Třída N1 začíná v pondělí 7. 12. 2020 prezenční výukou.

Školní jídelna funguje pro žáky bez omezení.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT. Pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

Těším se na setkání i při teoretické výuce.

 

V Liberci 3. 12. 2020

 

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.
ředitel SŠ a MŚ