Organizační opatření pro elektronické vzdělávání žáků – aktualizováno


Vážení žáci, vážení rodiče,

v rámci rozvolňování mimořádných opatření se mohou od 11. 5. 2020 zúčastnit teoretické výuky a odborného výcviku žáci posledních ročníků maturitních i učebních oborů. Rozvrh konzultací je zveřejněn na stránkách školy. Na stránkách školy bude zveřejněn také harmonogram maturitních i závěrečných zkoušek.

Průběh výuky je limitován pravidly „Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích, maturitních, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020“, které jsou zveřejněny na stránkách školy.

Základní pravidla pro vstup do školy jsou:

  • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám
  • Ve společných prostorách školy žáci nosí roušky
  • Každý žák bude mít s sebou sáček na roušku, ve třídě po dobu konzultace žák roušku mít nemusí
  • Každý žák při vstupu do školy odevzdá vyplněné a podepsané čestné prohlášení

Žáci ostatních ročníků se mohou zúčastnit odborného výcviku od 1. 6. 2020 ve škole, nebo na smluvních pracovištích odborného výcviku, podle rozvrhu. Hygienická pravidla pro vstup na pracoviště odborného výcviku platí stejná jako pro žáky posledních ročníků.

Teoretická výuka bude probíhat prostřednictvím vzdáleného přístupu elektronicky.

Doklasifikace za první pololetí je pro všechny žáky stanovena nejpozději do 30. 6. 2020.

Pravidla hodnocení žáků jsou zveřejněna na stránkách MŠMT.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT, pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

V Liberci 12. 5. 2020

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.
ředitel SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15