Platba příspěvku do SRPŠ


Platbu příspěvku pro Spolek zákonných zástupců (SRPŠ) provádějte na účet 0980849359/0800 částku 500 Kč