Přihlašování k maturitní zkoušce 2019 – změna


Třída M4

  • 21.11.2018
  • učebna PC1
  • čas: 9:40

Třída D4

  • 20.11.2018
  • učebna PC4
  • čas: 11:00

Třída N2

  • 20.11.2018
  • učebna PC4
  • čas: 10:35

Ostatní žadatelé po domluvě s Bc. Křížem

Náhradní termín pro přihlašování: 22.11.2018 kabinet Bc. Kříže 13:30 – 14:15