Přijímací řízení pro maturitní obory


  • Jednotná zkouška se koná pouze v jednom termínu dne 8. 6. 2020
  • Test z Českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut
  • Vstup do školy je umožněn pouze uchazečům, nikoli doprovázejícím osobám
  • Ve společných prostorách školy uchazeči nosí roušky
  • Každý uchazeč bude mít s sebou sáček na roušku, ve třídě po dobu vykonávání testu uchazeč roušku mít nemusí
  • Každý uchazeč při vstupu do školy odevzdá vyplněné a podepsané (zákonným zástupcem) čestné prohlášení

Důležité dokumenty: