Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 Maturitní obory


23-45-M/01 Dopravní prostředky

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

39-41-L/01 Autotronik – nástavba

26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik – nástavba

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 16. 5. 2023

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Maturitní obory – přijatí uchazeči

Stáhnout (PDF, 158KB)

Zveřejněno 28.4.2023