TechUp – kroužek Fyzikální experimenty


Žáci ze ZŠ Švermova se 19. 3. 2015 seznámili s optikou. Vyzkoušeli si lom a odraz světla. Dozvěděli se, podle čeho se poznají druhy čoček. Protože svítilo sluníčko, bylo nezbytně nutné vyzkoušet spojnou čočkou zapálit papír. Podařilo se 🙂