Učitelské setkání k projektu Erasmus+ Solutions: from Dropouts to Excellence (SOLVE)


Učitelské setkání k projektu Solutions: from Dropouts to Excellence (SOLVE) probíhalo v Liberci ve dnech 26. – 30. 9. 2016. Během tohoto týdne byla upřesněna data plánovaných setkání ve Španělsku, Itálii, Portugalsku a Německu. Jednalo se také o způsobech propagace projektu a jeho výsledků na sociálních sítích. Byly upřesněny jednotlivé aktivity, termíny videokonferencí a video chatů a stejně jako tvorba a následná volba nejlepšího loga projektu. Učitelé byli přivítáni na liberecké radnici a krátce seznámeni s historií našeho města. Prohlédli si také prostory naší školy, včetně auto i elektro dílen. Po náročném jednání jsme společně navštívili i dominantu Liberce – Ještěd.