Upozornění pro účastníky školení odborné způsobilosti řidičů dne 13.11.2021


Všichni účastníci školení jsou povinni splňovat podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tzn. že se prokáží:

  • Negativním testem – u RT – PCR testu ne starším než 72 hod a u Ag testu ne starším než 24 hod
  • Národním certifikátem o absolvování očkování proti onemocnění covid-19
  • Laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19, přičemž uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

 

Dále jsou všechny osoby povinny mít zakryté dýchací cesty (nos a ústa) respirátorem.

  

V Liberci dne 2.11.2021

 

upozornění – prokázání OTN