Výpisy z přihlášek k Maturitní zkoušce


Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ŘŠ a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených.

Tato povinnost je dána vyhláškou č. 177/ 2009 § 4 odst. 8.

Nejpozději do 20.12.2017 si studenti přijdou pro výpisy z přihlášky k ZŘ. V případě, že tak neučiní, je možné po zaslání výpisu přihlášky s protokolem o předání výpisu na jejich e mail podepsat protokoly a zaslat poštou nebo popř. oskenovat a poslat mailem.

Výpisy z přihlášek k MZ