Výsledky přijímacích zkoušek


Maturitní obory

23 – 45 – M/01 Dopravní prostředky – výsledky přijímacích zkoušek D

26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik – výsledky přijímacích zkoušek M

39 – 41 – L/51 Autotronik – výsledky přijímacích zkoušek NAut

26 – 41 – L/51 Mechanik elektrotechnik – výsledky přijímacích zkoušek NMech

 

Lhůta pro odevzdání zápisových lístků pro obory Dopravní prostředky a Mechanik elektrotechnik (4letý) je do 23.6.2020.