Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

Poslední příspěvky

 • Maturitní zkoušky – nabídka zkoušek

  Maturitní zkoušky – nabídka zkoušek

  Nabídka povinných a nepovinných zkoušek zkoušek Vyhláška MŠMT  
 • Výuka třídy E3d

  Výuka třídy E3d

  Výuka třídy E3d bude probíhat v pátek dle standardního rozvrhu.
 • Krizová opatření

  Krizová opatření

  Vážení žáci, vážení rodiče, podle pokynů MŠMT bude od středy 25. 11. 2020 probíhat prezenční výuka žáků závěrečných ročníků maturitních i učebních oborů.  Ostatní ročníky budou mít teoretickou výuku nadále …
 • Závěrečné zkoušky prosinec

  Závěrečné zkoušky prosinec

  Ústní závěrečné zkoušky Datum 3.12.2020 Rozpis ústní zkoušky Písemná a praktická závěrečná zkouška Datum  písemná zkouška 1.12.2020, praktická zkouška 2.12.2020 Rozpis písemná-praktická zkouška
 • Obědy pro studenty

  Obědy pro studenty

  Vážení studenti, ve školní jídelně Gastron  si můžete odebrat obědy i v době distanční výuky. Obědy připravujeme do zatavených boxů , které jsou v ceně oběda. Možnost objednání a vyzvednutí …
 • Přihlášky k maturitní zkoušce

  Přihlášky k maturitní zkoušce

  Vážení studenti, prosím vyplňte přihlášku k MZ -jaro 2021. Důkladně vyplňte všechny údaje, zaškrtněte předměty (i odborné a praktickou zkoušku), z kterých budete vykonávat MZ a hlavně vyplňte mailovou adresu, na kterou …
 • Krizová opatření

  Krizová opatření

  Vážení žáci, vážení rodiče, podle současných krizových opatření vlády se realizuje teoretická výuka i odborný výcvik všech žáků školy pouze distančním způsobem. Výuka bude nadále probíhat podle standardního rozvrhu. Využívané …
 • TERMÍNY ZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

  TERMÍNY ZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

    ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY písemná zkouška úterý 1. prosince 2020 praktická zkouška středa 2. prosince 2020 ústní zkouška čtvrtek 3. prosince 2020
 • Distanční výuka

  Distanční výuka

  Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje probíhá ve škole částečná změna formy vyučování. Pro teoretickou výuku platí od středy 7. října 2020 distanční výuka. Odborný výcvik a autoškola …
 • Školení řidičů

  Školení řidičů

  Ve dnech 7.11.2020, 14.11.2020 a 21.11.2020  se uskuteční školení profesní způsobilosti řidiče, § 48 zák. č. 247/2000 Sb., O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších …

Aktuality

Výuka třídy E3d

Výuka třídy E3d bude probíhat v pátek dle standardního rozvrhu.


Krizová opatření

Vážení žáci, vážení rodiče,

podle pokynů MŠMT bude od středy 25. 11. 2020 probíhat prezenční výuka žáků závěrečných ročníků maturitních i učebních oborů. 

Ostatní ročníky budou mít teoretickou výuku nadále distanční. Využívané výukové prostředí v dálkové výuce pro celou školu je Microsoft Teams

Odborný výcvik všech žáků školy bude probíhat od 25. 11. 2020 prezenční formou v dílnách odborného výcviku školy, nebo ve firmách, které zajišťují odborný výcvik smluvně.

Teoretická výuka i odborný výcvik budou organizovány podle standardního rozvrhu.

Školní jídelna funguje pro žáky bez omezení.

V případě nejasností kontaktujte svého třídního učitele, případně koordinátora ICT Ing. Vícha.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT. Pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

Těším se na setkání v reálné škole.

 V Liberci 20. 11. 2020

  

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel SŠ a MŚ


Závěrečné zkoušky prosinec

Ústní závěrečné zkoušky

Písemná a praktická závěrečná zkouška


Obědy pro studenty

Vážení studenti, ve školní jídelně Gastron  si můžete odebrat obědy i v době distanční výuky. Obědy připravujeme do zatavených boxů , které jsou v ceně oběda.
Možnost objednání a vyzvednutí v naší jídelně.Partneři školy

Podporujeme výuku pomocí softwaru

   

 

DENSO KONE KOPOS Jabotron UVP Koukaam Elitronic Schindler Image Map