Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

Poslední příspěvky

Aktuality

Informace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy o aktuálních opatřeních ke koronaviru.

Aktuální informace ohledně:

  • Přijímacích zkoušek
  • Závěrečných zkoušek
  • Maturitních zkoušek

Najdete na tomto odkazu

Informace ohledně příprav na maturitní zkoušku z domova najdete zde


Organizační opatření pro elektronické vzdělávání žáků

Vážení žáci, vážení rodiče

od pondělí začalo v Česku nově platit omezení pohybu osob, které v neděli v noci vyhlásila vláda.

Vzhledem k současné situaci Vás prosím o striktní dodržování všech bodů tohoto nařízení. Především to platí pro ty, kteří jsou v režimu karantény.  Neohrožujte prosím své okolí.

Budova školy je pro všechny žáky i veřejnost uzavřena. Každý den je možno komunikovat se službou na sekretariátu školy v čase od 8.00 do 12.00 hodin.  Komunikace bude probíhat výhradně elektronicky nebo telefonicky.

Mateřská škola pro omezený počet dětí funguje normálně.

Zadávání úkolů pro žáky prostřednictvím internetu může probíhat několika způsoby:

  1. Žáci dostanou zprávu přes Školu Online, aby aktualizovali svoji e-mailovou adresu.
  2. Pomocí školního e-mailu jim budou vyučující zasílat výukové materiály a zpětně získávat vypracované úkoly.
  3. Žáci mohou použít jiný způsob internetové komunikace s vyučujícími. Tento způsob určí vyučující.
  4. Pokud technicky nebude fungovat komunikace s vyučujícím, napíše žák učiteli e-mail na elektronickou adresu: příjmení.jméno@ssams.cz a požádá o zadání učiva.
  5. Je vhodné, aby spolužáci ve třídě elektronicky komunikovali mezi sebou.

 

Technickou podporu pro vyučující i žáky školy zajišťuje Ing. Daniel Vích - vich.daniel@ssams.cz

Doklasifikaci za první pololetí posunuji pro všechny žáky do 30. 4. 2020. V případě nepříznivých okolností bude postupováno podle Školského zákona 561/2000 Sb., paragraf 69, odstavec 5.

 

Další informace dostanete s ohledem na vývoj situace.

 

Hodně studijního úsilí žákům a hodně sil zákonným zástupcům!

 

V Liberci 16. 3. 2020

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel SŠ a MŚ


Distanční výuka

Výuka od pondělí 16. 3. 2020 bude probíhat distanční formou.  Veškeré informace ohledně výuky budou postupně žákům sdělovány od pondělí 16.3.2020. Vše bude probíhat elektronickou formou a žáci budou pomocí elektronických systémů umožňujících vzdálený přístup, zadávány podklady k samostudiu, testy, domácí úkoly, videokonference, ....

Všichni žáci mají za povinnost pravidelně kontrolovat své školní emaily, webové stránky a informace v systému Škola OnLine.Partneři školy

Podporujeme výuku pomocí softwaru

   

 

DENSO KONE KOPOS Jabotron UVP Koukaam Elitronic Schindler Image Map