Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

Poslední příspěvky

 • Den otevřených dveří

  Den otevřených dveří

  Vážení zájemci pokud to dovolí aktuální hygienická opatření můžete se k nám podívat na den otevřených dveří 11.2.2021 od 9:00 – 17:00 hodin.   V případě nekonání prezenčního dne otevřených …
 • Přijímací řízení

  Přijímací řízení

  Učební obory Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve čtvrtek 22.4.2021 po …
 • Organizace výuky

  Organizace výuky

  Vážení žáci, vážení rodiče, pravidla o provozu školy platná od 4. 1. 2021 platí nově do odvolání. Výuka probíhá pouze distanční formou pro všechny žáky školy. Od pondělí 18. 1. …
 • Organizace výuky od 4.1.2021

  Organizace výuky od 4.1.2021

  Vážení žáci, vážení rodiče, na základě informací MŠMT se od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 realizuje teoretická výuka i odborný výcvik všech žáků školy pouze distančním způsobem. Výuka …
 • Výuka od 21.12.2020

  Výuka od 21.12.2020

  Vážení žáci, vážení rodiče, podle pokynů MŠMT od 21. 12. 2020 bude probíhat výuka žáků maturitních i učebních oborů podle následujících pravidel: do školy půjdou v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. …
 • Pravidla pro maturitní zkoušky

  Pravidla pro maturitní zkoušky

  Pravidla pro maturitní zkoušku z anglického jazyka Pravidla pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury  
 • Organizace výuky od pondělí 7.12.2020

  Organizace výuky od pondělí 7.12.2020

  Vážení žáci, vážení rodiče, podle pokynů MŠMT bude od pondělí 7. 12. 2020 probíhat výuka žáků maturitních i učebních oborů podle následujících pravidel: Výuka žáků závěrečných ročníků maturitních i učebních …
 • Maturitní zkoušky – nabídka zkoušek

  Maturitní zkoušky – nabídka zkoušek

  Nabídka povinných a nepovinných zkoušek zkoušek Vyhláška MŠMT  
 • Výuka třídy E3d

  Výuka třídy E3d

  Výuka třídy E3d bude probíhat v pátek dle standardního rozvrhu.
 • Krizová opatření

  Krizová opatření

  Vážení žáci, vážení rodiče, podle pokynů MŠMT bude od středy 25. 11. 2020 probíhat prezenční výuka žáků závěrečných ročníků maturitních i učebních oborů.  Ostatní ročníky budou mít teoretickou výuku nadále …

Aktuality

Den otevřených dveří

Vážení zájemci pokud to dovolí aktuální hygienická opatření můžete se k nám podívat na den otevřených dveří 11.2.2021 od 9:00 - 17:00 hodin.

 

V případě nekonání prezenčního dne otevřených dveří v tomto termínu proběhne den otevřených dveří formou živého vysílání na tomto odkazu.

Časový program dne otevřených dveří online

10:00 - 11:00 úvodní informace o studijních oborech, přijímacím řízení a odpovědi na otázky

15:00 - 16:00 úvodní informace o studijních oborech, přijímacím řízení a odpovědi na otázky

 

V případě nepříznivé epidemiologické situace jsme schopni se zájemci po telefonické domluvě provést prohlídku školy individuálně. Kontakty tel: 777 750 585 nebo tel: 485 151 099

 

Vaše dotazy nám můžete zasílat na email info@ssams.cz nebo nás můžete sledovat a kontaktovat na facebooku.

 

Podívejte se také na krátké video o naší škole:

 


Přijímací řízení

Učební obory

Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve čtvrtek 22.4.2021 po 8. 00 hod.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od pátku 23.4.2021

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a nebo je poslat poštou na adresu školy.

Případné informace na telefonu 485 151 099, 775 750 596 nebo na emailu info@ssams.cz

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

Kritéria pro přijetí ke studiu 2021/2022 - učební obory


Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní a nástavbové denní
 • Autotronik - nástavbové

- koná se přijímací zkouška

1. kolo přijímacího řízení

 • 1.Termín příjímací zkoušky
  • Pondělí 12.4.2021 od 8:30
 • 2.Termín příjímací zkoušky
  • Úterý 13.4.2021 od 8:30

Kritéria pro přijetí ke studiu 2021/2022 - maturitní obory


Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2021 pro všechny obory a formy studia.


Organizace výuky

Vážení žáci, vážení rodiče,

pravidla o provozu školy platná od 4. 1. 2021 platí nově do odvolání. Výuka probíhá pouze distanční formou pro všechny žáky školy.

Od pondělí 18. 1. 2021 jsou v souladu s nařízením MŠMT umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace se uskuteční po domluvě žáka s učitelem ve škole.

Konzultace mohou využít všichni žáci v teoretické výuce i v odborném výcviku. Především je to příležitost pro žáky posledních ročníků studia.

Předávání pololetního vysvědčení (výpisu) bude organizováno podle aktuálních hygienických opatření. Škola se bude řídit pokyny MŠMT:

Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola však vždy sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům (například formou zpřístupnění ve školním informačním systému, nebo prostým sdělení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech apod.) a vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Informace o osobním převzetí vysvědčení bude všem žákům sdělena prostřednictvím Školy on line. Také tam naleznete pololetní hodnocení.

Školní jídelna funguje pro žáky bez omezení.

V případě nejasností kontaktujte svého třídního učitele, případně koordinátora ICT Ing. Vícha.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT. Pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

Přeji Vám hodně zdraví a štěstí.

V Liberci 13. 1. 2021

 

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel SŠ a MŚ


Organizace výuky od 4.1.2021

Vážení žáci, vážení rodiče,

na základě informací MŠMT se od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 realizuje teoretická výuka i odborný výcvik všech žáků školy pouze distančním způsobem. Výuka bude nadále probíhat podle standardního rozvrhu. Využívané výukové prostředí pro celou školu je Microsoft Teams.  Online výuka bude kombinovaná se zadáním samostatné práce. Konkrétní rozložení bude koordinovat vyučující daného předmětu.

Distanční způsob výuky je pro žáky organizován i v některých oborech odborného výcviku. Tento způsob výuky však odborný výcvik nahradit nemůže ani částečně. Věnujte proto zvýšenou pozornost teoretické výuce.

Školní jídelna funguje pro žáky bez omezení.

V případě nejasností kontaktujte svého třídního učitele, případně koordinátora ICT Ing. Vícha.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT. Pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

Vím, že rok 2021 nezačal podle našich představ. Vývoj režimu výuky lze dopředu jen těžko předpovídat.

Dovolte mi poděkovat Vám za práci odvedenou v roce 2020. Rád bych Vám popřál v roce 2021 především pevné zdraví, štěstí a lepší podmínky pro vzdělávání než v roce minulém.

 

V Liberci 31. 12. 2020

 

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel SŠ a MŚ

 


Výuka od 21.12.2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

podle pokynů MŠMT od 21. 12. 2020 bude probíhat výuka žáků maturitních i učebních oborů podle následujících pravidel:

do školy půjdou v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou vyhlášeny jako dny boje proti covidu. 

Žáci budou doma, výuka nebude probíhat.

Předpokládané zahájení výuky po vánočních prázdninách bude v pondělí 4. ledna 2021.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT. Pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

V Liberci 15. 12. 2020

 

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.
ředitel SŠ a MŚPartneři školy

Podporujeme výuku pomocí softwaru

   

 

DENSO KONE KOPOS Jabotron UVP Koukaam Elitronic Schindler Image Map