Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

Poslední příspěvky

Aktuality

Doklasifikace a opravné zkoušky

Termíny doklasifikací a opravných zkoušek

Doklasifikace

  • 28. - 29. srpna 2018 od 8:00 do 14:00

Opravné zkoušky

  • 30. - 31. srpna 2018 od 8:00 do 14:00

Předávání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce

Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému CERMAT potvrzený ředitelem školy a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených.Tato povinnost je dána vyhláškou č. 177/ 2009 § 4 odst. 8.

Studenti se dostaví k Bc. Křížovi pro výpisy z přihlášky 3.7.2018.

V případě, že se student nemůže dostavit kontaktuje pana Bc. Kříže na email (kriz.kristian@ssams.cz).

Předávání výpisů z přihlášek


Termíny podzimních závěrečných zkoušek

  • písemná zkouška 4. září 2018
  • praktická zkouška 5. – 6. září 2018
  • ústní zkouška 12. září 2018

Důležité termíny podzimních maturitních zkoušek

25. 6. 2018

  • poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.

4. 7. 2018

  • poslední možný termín, kdy musí žák potvrdit správnost údajů uvedených ve výpisu z přihlášky k MZ.

15. 8. 2018

  • nejzazší termín pro zveřejnění jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2017 ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

16. 8. 2018

  • zpřístupnění možnosti generování pozvánek k písemným zkouškám SČ MZ v podzimním zkušebním období 2017 k poskytnutí žákům.

3. -5. 9. 2018

  • písemné maturitní zkoušky na spádových školách


Partneři školy

Podporujeme výuku pomocí softwaru

   

 

DENSO KONE KOPOS Jabotron UVP Koukaam Elitronic Schindler Image Map