Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

Poslední příspěvky

Aktuality

Maturitní vysvědčení

Maturitní vysvědčení máte připravená v kanceláři ZŘ.

Můžete si je převzít každý den v čase 6.30 – 14.00 hodin


Harmonizační kurz pro 1. ročníky

Ve dnech 29. 9. - 14. 10. 2021 se uskuteční Harmonizační dny pro žáky 1. ročníků.

 

A1a, A1b         29. 9. - 30. 9. 2021

M1, D1           30. 9. - 1. 10. 2021

A1e, E1a          4. 10. - 5. 10. 2021

E1b                 12. 10. 2021

N1                   14. 10. 2021

 

 

Pobyt, strava a doprava jsou zdarma.

Kurz bude probíhat v Penzionu Permon v Albrechticích v Jizerských horách.

Akce začíná v daný den v 11,00 hodin odjezdem od školy a končí daný den cca ve 14,00 hodin příjezdem ke škole.

Žák/žákyně si vezmou s sebou: sportovní oblečení a obutí, hygienu, pantofle a pyžamo.

Bližší informace podají třídní učitelé.

 

 

Žáci jsou povinni dodržovat tyto pokyny:

  1. Po celou dobu bude žák dodržovat pokynů vyučujícího a dodržovat Řád školy.
  2. Po celou dobu akce je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a drogy.
  3. V době osobního volna se nebude žák vzdalovat bez dovolení učitele, bude se zdržovat na doporučených místech, ve skupinách.
  4. V ubytovacím zařízení bude dodržovat ubytovací řád včetně nočního klidu.
  5. V případě závažného porušení Školní řádu nebo výše uvedených pokynů budou okamžitě vyrozuměni zákonní zástupci, kteří si žáka na vlastní náklady odvezou.

Ředitelské volno

Vážení žáci, vážení rodiče,

na pondělí 27. 9. 2021 jsem vyhlásil ředitelské volno. Výuka tento den odpadá. Netýká se Mateřské školy Kulička.

 

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel školyPartneři školy

Podporujeme výuku pomocí softwaru

   

 

DENSO KONE KOPOS Jabotron UVP Koukaam Elitronic Schindler Image Map