Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

Poslední příspěvky

 • Soutěž Office Arena

  Soutěž Office Arena

  V krajském kole soutěže Microsoft Office Arena se na velmi pěkném třetím místě umístil Tomáš Kadaš z D1. Ostatním účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
 • Důležité sdělení – organizace výuky

  Důležité sdělení – organizace výuky

  Vážení žáci, vážení rodiče, rád bych Vás seznámil s novinkami, ale nejsem si jistý, zda jejich platnost bude trvalá. Přesto jsem musel přijmout rozhodnutí pro období do konce školního roku. Podle …
 • Termíny závěrečných zkoušek

  Termíny závěrečných zkoušek

  Harmonogram závěrečných zkoušek
 • Přijímací řízení – aktualizace

  Přijímací řízení – aktualizace

  Učební obory Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 19.5.2021 po …
 • Termíny maturitních zkoušek

  Termíny maturitních zkoušek

  Harmonogram maturitních zkoušek Další informace Posunutý termín maturitních zkoušek Úprava maturitních zkoušek Komise maturitních zkoušek Třída N2 Třída M4 Třída D4
 • Úprava maturitních zkoušek

  Úprava maturitních zkoušek

  Oproti úpravám, které představilo ministerstvo školství v lednu, dochází k následujícím změnám: posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021 mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit …
 • Kánon titulů k maturitní zkoušce 2021 – aktualizace

  Kánon titulů k maturitní zkoušce 2021 – aktualizace

  KÁNON MATURITA + překladatelé
 • Komise maturitních zkoušek

  Komise maturitních zkoušek

  Třída D4 Třída M4 Třída N2
 • Představení oborů

  Představení oborů

  Podívejte se také na krátké video o naší škole:   Vaše dotazy nám můžete zasílat na email info@ssams.cz nebo nás můžete sledovat a kontaktovat na facebooku.  
 • Mimořádná opatření maturitních zkoušek

  Mimořádná opatření maturitních zkoušek

  Mimořádná opatření k maturitní zkoušce 2021 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2021

Aktuality

Důležité sdělení - organizace výuky

Vážení žáci, vážení rodiče,

rád bych Vás seznámil s novinkami, ale nejsem si jistý, zda jejich platnost bude trvalá. Přesto jsem musel přijmout rozhodnutí pro období do konce školního roku.

Podle informací MŠMT bude výuka všech žáků školy až do odvolání probíhat pouze distanční formou.

Změny se týkají přijímacích zkoušek. Ty proběhnou 3. a 4. května 2021. Podrobné informace jsou na zde a na stránkách školy zde.

Další změny jsou u maturitních zkoušek. Ministerstvo školství vydalo podrobný manuál v režimu opatření obecné povahy, který můžete najít na stránkách Cermatu. Na základě těchto dokumentů byl vytvořen nový časový plán maturitních zkoušek, který je zveřejněn na stránkách školy zde.

Nově jsou upraveny i závěrečné zkoušky:

Metodika závěrečných zkoušek

Závěrečné zkoušky v roce 2021

Na stránkách školy jsou uvedeny konkrétní termíny závěrečných zkoušek pro naši školu zde.

 

Toto jsou aktuální informace o závěrečné části školního roku 2020–2021. Veškeré termíny zkoušek se mohou měnit v závislosti na vývoji epidemiologické situace ve společnosti.

 

Na základě doporučení MŠMT bude probíhat výuka závěrečných ročníků od 29. 3. 2021 do konce školního roku takto:

ve třídách M4, D4 a N2 budou vyučovány pouze maturitní předměty

M4: Eln, AJ, ŘSaMP, BS, ČJ, EtMě, Odv

D4: AJ, ČJ, Dp, Pdp, Odv

N2: AJ, Čj, Elt, Eln, Ata, ŘsaMp, EtMě, Ael, Zet, ODg, APř, TCv

Ve třídách: A3a, A3b, A3e, E3a, E3b, E3c a E3d budou vyučovány pouze odborné předměty k závěrečným zkouškám

A3a, A3b: Aut, Odg, Zet, ON, Eo, Odv

E3a, E3b: Emě, Eln, ZaT, ČT, ON, Eo, Odv

A3e: Eln, ODg, Emě, Aut, Elpř, ON, Eo, Odv

E3c: Emě, ESP, RZ, Vý, ON, Eo, Odv

E3d: Emě, ESP, RZ

Ostatní předměty u závěrečných ročníků nebudou v druhém pololetí hodnoceny na vysvědčení.

Výuka u zbývajících ročníků bude probíhat jako doposud. Až do odvolání bude každý vyučující teoretické výuky vyučovat online polovinu úvazkových hodin v každé třídě, kde vyučuje. Druhou polovinu hodin zadá domácí práci. Stále se držíme standardního rozvrhu.

Hodiny online výuky a zadání domácí práce si určí vyučující sami podle svého uvážení. S touto volbou seznámí žáky v dané třídě.

Zapsání do TK bude obsahovat téma a formu výuky. Docházka u zadávaných hodin bude odpovídat odevzdané práci.

Žáci mohou nadále využívat individuální konzultace po domluvě s vyučujícím.

Individuální konzultace může sloužit jak pro teoretickou, tak pro praktickou složku vzdělávání.

Konzultace jsou povoleny krizovým opatřením a lze je konat za přítomnosti pouze jednoho žáka a jednoho vyučujícího. Při konzultacích je nezbytné dodržovat všechna krizová, mimořádná a hygienická opatření platná v den konzultace.

Konzultace mají sloužit především těm žákům, kteří v distanční výuce zaostávají, nemají dostatečné technické vybavení nebo potřebují látku lépe vysvětlit či zkonzultovat. Konzultace mohou pomoci zejména žákům posledních ročníků vzdělávání v přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky.

V případě konzultací týkajících se praktického vyučování je umožněno realizovat konzultace ve školních prostorách určených pro výuku praktického vyučování. V takovém případě vyučující například žákovi názorně předvede činnosti vedoucí k správnému osvojení kompetencí a následně je umožněno žákovi si tyto kompetence přímo osvojit.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT, kde jsou aktuální změny.

Vím, že letošní školní rok je opravdu specifický. Změny organizace výuky lze dopředu jen těžko předpovídat. Doufejme, že s nastupujícím jarem se dá virus na ústup a my se postupně vrátíme k normálnímu vyučování.

Děkuji Vám za studijní úsilí a přeji klidné Velikonoce.

V Liberci 25. 3. 2021

Ing.  Zdeněk Krabs Ph.D.


Přijímací řízení - aktualizace

Učební obory

Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 19.5.2021 po 8. 00 hod.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od čtvrtka 20.5.2021

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a nebo je poslat poštou na adresu školy.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2. 6.2021

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče

Případné informace na telefonu 485 151 099, 775 750 596 nebo na emailu info@ssams.cz

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

Kritéria pro přijetí ke studiu 2021/2022 - učební obory


Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní a nástavbové denní
 • Autotronik - nástavbové

- koná se přijímací zkouška

1. kolo přijímacího řízení

 • 1.Termín příjímací zkoušky
  • Pondělí 3.5.2021 od 8:30
 • 2.Termín příjímací zkoušky
  • Úterý 4.5.2021 od 8:30

Kritéria pro přijetí ke studiu 2021/2022 - maturitní obory


 

Vyhlášení 1.kola přijímacích zkoušek


Úprava maturitních zkoušek

Oproti úpravám, které představilo ministerstvo školství v lednu, dochází k následujícím změnám:

 • posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021
 • mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021
 • úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 160 hodin
 • pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka

Změny maturity 2021Partneři školy

Podporujeme výuku pomocí softwaru

   

 

DENSO KONE KOPOS Jabotron UVP Koukaam Elitronic Schindler Image Map