Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

Poslední příspěvky

Aktuality

Předání výpisu z přihlášek k podzimní maturitní zkoušce

Žák obdrží výpis z přihlášky k podzimní maturitní zkoušce z informačního systému Centra  potvrzený ředitelem školy  a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených.

Tato povinnost je dána vyhláškou č. 177/ 2009 § 4 odst. 8.

Studenti přijdou k Ing. Hejátkové  pro výpisy z přihlášky od 28.6.-3.7.2019 v čase 8.00 – 11.00.

V případě, že tak neučiní, je možné po zaslání výpisu přihlášky s protokolem o předání výpisu  na jejich e mail podepsat protokoly a zaslat poštou nebo popř. oskenovat a poslat mailem.


Termíny podzimních závěrečných zkoušek

Písemná zkouška 3. září 2019
Praktická zkouška 4. září 2019
Ústní zkouška 11. září 2019

Přehled důležitých termínů maturitní zkoušky podzim 2019

  • 25. 6. Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.
  • 3. 7. Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.
  • 15. 8. MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
  • 16. 8. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
  • 2. – 6. 9. Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.

V případě dotazů se můžete obracet na náš Helpdesk CERMATu na tel. 224 507 507 nebo na e-mailové adrese info@cermat.cz.


Informativní třídní schůzky 1. ročníků

Třídní schůzky pro budoucí 1. ročníky se budou konat ve čtvrtek 20. června 2019 od 17.00 hodin v budově SŠ a MŠ, Na Bojišti 15, Liberec

Program :

  1. Seznámení s podmínkami studia, rozdělení do tříd a seznámení s třídními učiteli.
  2. Předání seznamu učebnic a učebních pomůcek pro výuku.
  3. Seznámení se Školním řádem a bezpečnostními podmínkami.

 

Třídní schůzky 1.ročníků 2019

Stáhnout (PDF, 82KB)Partneři školy

Podporujeme výuku pomocí softwaru

   

 

DENSO KONE KOPOS Jabotron UVP Koukaam Elitronic Schindler Image Map