Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

Poslední příspěvky

Aktuality

Termíny podzimních závěrečných zkoušek

Písemná zkouška 3. září 2019
Praktická zkouška 4. září 2019
Ústní zkouška 11. září 2019

Doklasifikace a opravné zkoušky

Doklasifikace

  • 27.8.2019 - 28.8.2019 od 8:00 

Opravné zkoušky

  • 29.8.2019 - 30.8.2019 od 8:00 


Předání výpisu z přihlášek k podzimní maturitní zkoušce

Žák obdrží výpis z přihlášky k podzimní maturitní zkoušce z informačního systému Centra  potvrzený ředitelem školy  a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených.

Tato povinnost je dána vyhláškou č. 177/ 2009 § 4 odst. 8.

Studenti přijdou k Ing. Hejátkové  pro výpisy z přihlášky od 28.6.-3.7.2019 v čase 8.00 – 11.00.

V případě, že tak neučiní, je možné po zaslání výpisu přihlášky s protokolem o předání výpisu  na jejich e mail podepsat protokoly a zaslat poštou nebo popř. oskenovat a poslat mailem.


Přehled důležitých termínů maturitní zkoušky podzim 2019

  • 25. 6. Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.
  • 3. 7. Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.
  • 15. 8. MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
  • 16. 8. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
  • 2. – 6. 9. Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.

V případě dotazů se můžete obracet na náš Helpdesk CERMATu na tel. 224 507 507 nebo na e-mailové adrese info@cermat.cz.Partneři školy

Podporujeme výuku pomocí softwaru

   

 

DENSO KONE KOPOS Jabotron UVP Koukaam Elitronic Schindler Image Map