Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

Poslední příspěvky

 • Maturitní zkoušky

  Maturitní zkoušky

  Harmonogram maturitních zkoušek  Složení maturitních komisí Třída M4 Třída D4 Třída N2 Rozpis ústních maturitních zkoušek Třída N2 Třída D4 Třída M4 Rozpis praktických maturitních zkoušek Třída M4
 • Harmonogram závěrečných zkoušek

  Harmonogram závěrečných zkoušek

  Harmonogram závěrečných zkoušek Komise závěrečných zkoušek jednotlivých tříd A3a A3b A3e E3a E3b E3c Rozpis písemné zkoušky jednotlivých tříd A3a A3b A3e E3a E3b + E3a E3c Rozpis ústní zkoušky …
 • Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky

  Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky

  Jednotné zkušební schéma
 • Organizační opatření pro elektronické vzdělávání žáků – aktualizováno

  Organizační opatření pro elektronické vzdělávání žáků – aktualizováno

  Vážení žáci, vážení rodiče, v rámci rozvolňování mimořádných opatření se mohou od 11. 5. 2020 zúčastnit teoretické výuky a odborného výcviku žáci posledních ročníků maturitních i učebních oborů. Rozvrh konzultací …
 • Přijímací řízení pro maturitní obory

  Přijímací řízení pro maturitní obory

  Jednotná zkouška se koná pouze v jednom termínu dne 8. 6. 2020 Test z Českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut Vstup do školy je umožněn …
 • Výuka pro závěrečné ročníky

  Výuka pro závěrečné ročníky

  Vážení žáci, Výuka pro závěrečné ročníky (3. ročníky učebních oborů a 4. ročníky maturitních oborů) je od pondělí 11.5.2020 od 8:55 hodin Rozvrh výuky je ve Škole Online   Všichni …
 • Přijímací řízení

  Přijímací řízení

  Učební obory Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů. Rozhodnutí o přijetí je odesláno poštou a do emailových …
 • Rozhodnutí o přijetí žáků učebních oborů

  Rozhodnutí o přijetí žáků učebních oborů

  Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů. Rozhodnutí o přijetí je odesláno poštou a do emailových schránek …
 • Informace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy o aktuálních opatřeních ke koronaviru.

  Informace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy o aktuálních opatřeních ke koronaviru.

  Aktuální informace ohledně: Přijímacích zkoušek Závěrečných zkoušek Maturitních zkoušek Najdete na tomto odkazu Informace ohledně příprav na maturitní zkoušku z domova najdete zde
 • Distanční výuka

  Distanční výuka

  Výuka od pondělí 16. 3. 2020 bude probíhat distanční formou.  Veškeré informace ohledně výuky budou postupně žákům sdělovány od pondělí 16.3.2020. Vše bude probíhat elektronickou formou a žáci budou pomocí …

Aktuality

Maturitní zkoušky

Harmonogram maturitních zkoušek 

Stáhnout (PDF, 99KB)

Složení maturitních komisí

Rozpis ústních maturitních zkoušek

Rozpis praktických maturitních zkoušek


Harmonogram závěrečných zkoušek

Harmonogram závěrečných zkoušek

Stáhnout (PDF, 172KB)

Komise závěrečných zkoušek jednotlivých tříd

Rozpis písemné zkoušky jednotlivých tříd

Rozpis ústní zkoušky jednotlivých tříd

Rozpis praktické zkoušky jednotlivých oborů


Organizační opatření pro elektronické vzdělávání žáků - aktualizováno

Vážení žáci, vážení rodiče,

v rámci rozvolňování mimořádných opatření se mohou od 11. 5. 2020 zúčastnit teoretické výuky a odborného výcviku žáci posledních ročníků maturitních i učebních oborů. Rozvrh konzultací je zveřejněn na stránkách školy. Na stránkách školy bude zveřejněn také harmonogram maturitních i závěrečných zkoušek.

Průběh výuky je limitován pravidly „Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích, maturitních, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020“, které jsou zveřejněny na stránkách školy.

Základní pravidla pro vstup do školy jsou:

 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám
 • Ve společných prostorách školy žáci nosí roušky
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na roušku, ve třídě po dobu konzultace žák roušku mít nemusí
 • Každý žák při vstupu do školy odevzdá vyplněné a podepsané čestné prohlášení

Žáci ostatních ročníků se mohou zúčastnit odborného výcviku od 1. 6. 2020 ve škole, nebo na smluvních pracovištích odborného výcviku, podle rozvrhu. Hygienická pravidla pro vstup na pracoviště odborného výcviku platí stejná jako pro žáky posledních ročníků.

Teoretická výuka bude probíhat prostřednictvím vzdáleného přístupu elektronicky.

Doklasifikace za první pololetí je pro všechny žáky stanovena nejpozději do 30. 6. 2020.

Pravidla hodnocení žáků jsou zveřejněna na stránkách MŠMT.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT, pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

V Liberci 12. 5. 2020

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.
ředitel SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15


Přijímací řízení pro maturitní obory

 • Jednotná zkouška se koná pouze v jednom termínu dne 8. 6. 2020
 • Test z Českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut
 • Vstup do školy je umožněn pouze uchazečům, nikoli doprovázejícím osobám
 • Ve společných prostorách školy uchazeči nosí roušky
 • Každý uchazeč bude mít s sebou sáček na roušku, ve třídě po dobu vykonávání testu uchazeč roušku mít nemusí
 • Každý uchazeč při vstupu do školy odevzdá vyplněné a podepsané (zákonným zástupcem) čestné prohlášení

Důležité dokumenty:Partneři školy

Podporujeme výuku pomocí softwaru

   

 

DENSO KONE KOPOS Jabotron UVP Koukaam Elitronic Schindler Image Map