Pro uchazeče


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy:

Postup pro přijetí ke studiu

Důležité dokumenty pro uchazeče


Aktuality pro uchazeče:

Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlašuje 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní a nástavbové denní
 • Autotronik - nástavbové

- koná se přijímací zkouška

 • 1.termín - pátek 12.4.2019 od 8:30
 • 2.termín - pondělí 15.4.2019 od 8:30

- Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 29.4.2019 po 12.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 30.4.2019 od 8.00 hod.
 • Přineste s sebou zápisový lístek

Kritéria pro přijetí ke studiu 2019/2020 - maturitní obory

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín - úterý 23.4.2019 od 8:00

- Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 23.4.2019 po 8.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 23.4.2019 od 8.00 hod.
 • Přineste s sebou zápisový lístek.

Kritéria pro přijetí ke studiu 2019/2020 - učební obory


Přihlášky ke studiu

Přijímací řízení 1.kolo 2019

 


Den otevřených dveří 2019

Den otevřených dveří naší školy se koná ve čtvrtek 17.1.2019 od 9.00 do 17.00 hodin.

Těšit se na Vás budeme jak v učebnách školy, tak i v dílnách a školním autoservisu.

Pro ty kterým tento termín nevyhovuje nabízíme individuální prohlídky školy i v jiném termínu a to po telefonické domluvě na sekretariátu školy.


Informace pro žáky třídy E3c

Individuální třída Elektrikář - silnoproud (E3c)

Třídní učitelka: Ing. Miroslava Kmínková

Začátek výuky: 14.9.2018 v 8:00  učebna 1P

 


Výsledky jednotných přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení

Stáhnout (PDF, 1.21MB)

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.