Pro uchazeče


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy:

Postup pro přijetí ke studiu

Důležité dokumenty pro uchazeče


Aktuality pro uchazeče:

Přijímací řízení 2.kolo

Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Informace k 2. kolu přijímacího řízení

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín - čtvrtek 16.5.2019 od 8:00

Kritéria pro přijetí ke studiu 2019/2020 - maturitní obory

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín -  čtvrtek 16.5.2019 od 8:00

Kritéria pro přijetí ke studiu 2019/2020 - učební obory

 


Rozhodnutí o přijetí - učební obory

Vydávání rozhodnutí o přijetí do III. letých učebních oborů

23. dubna 2019, od 8.00

Automobilní obory

 • vydává vedoucí odborného výcviku p. Beneš Vladimír
 • učebna 1P (budova A, přízemí)
 • obory:
  • Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
  • Autoelektrikář

Elektro obory

 • vydává vedoucí odborného výcviku Ing. Kolačná Zuzana
 • zasedací místnost (budova A, přízemí)
 • obory:
  • Elektrikář
  • Elektrikář - silnoproud
  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 


Informativní třídní schůzky 1. ročníků

Třídní schůzky pro budoucí 1. ročníky se budou konat ve čtvrtek 20. června 2019 od 17.00 hodin v budově SŠ a MŠ, Na Bojišti 15, Liberec

Program :

 1. Seznámení s podmínkami studia, rozdělení do tříd a seznámení s třídními učiteli.
 2. Předání seznamu učebnic a učebních pomůcek pro výuku.
 3. Seznámení se Školním řádem a bezpečnostními podmínkami.

Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlašuje 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní a nástavbové denní
 • Autotronik - nástavbové

- koná se přijímací zkouška

 • 1.termín - pátek 12.4.2019 od 8:30
 • 2.termín - pondělí 15.4.2019 od 8:30

- Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 29.4.2019 po 12.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 30.4.2019 od 8.00 hod.
 • Přineste s sebou zápisový lístek

Kritéria pro přijetí ke studiu 2019/2020 - maturitní obory

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín - úterý 23.4.2019 od 8:00

- Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 23.4.2019 po 8.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 23.4.2019 od 8.00 hod.
 • Přineste s sebou zápisový lístek.

Kritéria pro přijetí ke studiu 2019/2020 - učební obory


Přihlášky ke studiu

Přijímací řízení 1.kolo 2019

 


Den otevřených dveří 2019

Den otevřených dveří naší školy se koná ve čtvrtek 17.1.2019 od 9.00 do 17.00 hodin.

Těšit se na Vás budeme jak v učebnách školy, tak i v dílnách a školním autoservisu.

Pro ty kterým tento termín nevyhovuje nabízíme individuální prohlídky školy i v jiném termínu a to po telefonické domluvě na sekretariátu školy.