Pro uchazeče


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy:

Postup pro přijetí ke studiu

Důležité dokumenty pro uchazeče


Aktuality pro uchazeče:

Zahájení školního roku pro 1. ročníky

Datum 1.září 2022

 • Zahájení v 8.00 v tělocvičně
 • Představení a prezentace školy
 • Úvodní slovo ředitele školy
 • Představení třídních učitelů
 • Prohlídka školy a areálu školy
 • Třídnické práce ve třídách s třídními učiteli

Třídní učitelé

Nástavbové studium N1

 • třídní Bc. Vlodarczyková
 • zahájení 1.9.2022 ve třídě (učebna č. 16)

Třídní schůzky pro budoucí 1. ročníky

Třídní schůzky pro budoucí první ročníky

23.6.2022 od 17.00  hod.

 


Třídní schůzky pro budoucí I. ročníky

Dne 23. června, od 17.00 se budou konat třídní schůzky pro budoucí 1. ročníky

Seznam žáků  a rozřazení do  tříd bude na nástěnce, ve vestibulu školy


Přijímací řízení - 2.kolo

Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Informace k 2. kolu přijímacího řízení

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín - úterý 10.5.2022 od 8:00

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín -  úterý 10.5.2022 od 8:00

 


Přijímací zkoušky - maturitní obory

Výsledky přijímacích zkoušek - maturitní obory

23-45-M/01 Dopravní prostředky

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

39-41-L/01 Autotronik - nástavba

26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik - nástavba

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 13. 5.2022

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zveřejněno 29.4.2022

 

V případě, že přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, jsou na jejich místa přijati uchazeči dle pořadí pod čarou a ti budou telefonicky kontaktováni.