Pro uchazeče


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy:

Postup pro přijetí ke studiu

Důležité dokumenty pro uchazeče


Aktuality pro uchazeče:

Přijímací řízení

Přijímací řízení  - maturitní obory

Při příchodu do školy k absolvování přijímací zkoušky ve dnech 3.5.2021 a 4.5.2021 se uchazeč  prokáže jedním z těchto dokumentů:

-  potvrzením o negativním výsledku při provedeném preventivním antigenním testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedla základní škola, jejímž žákem uchazeč je, v posledních 7 dnech před konáním zkoušky

- potvrzením o negativním výsledku při provedeném preventivním antigenním testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedlo zdravotnické zařízení v posledních 7 dnech před konáním zkoušky

- vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID -19, a od aplikace druhé dávky o uplynulo nejméně 14 dní

- potvrzením o prodělání onemocnění COVID -19, které vystavilo zdravotnické zařízení

Pro všechny uchazeče je povinná ochrana úst a nosu respirátorem.

Informace pouze pro žáky naší školy, kteří se hlásí na nástavbové studium:

Dostavte se, prosím, ve čtvrtek 29. 4. 2021 v 8.00 hod do školy k provedení preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 za účelem jeho předložení při přijímací zkoušce dne 3.5.2021 a 4.5.2021.

Tato informace se týká pouze uchazečů – žáků Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15.

 

Přijímací řízení  - učební obory

Přijímací řízení dne 20.5.2021 spočívá v převzetí rozhodnutí o přijetí, které bude zveřejněno na vývěsce školy a www stránkách školy dne 19.5.2021, a v odevzdání zápisového lístku.

Vzhledem k tomu, že přijímací zkouška se nekoná, nebude vyžadováno odevzdat negativní test.
Při návštěvě školy k převzetí rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku bude požadováno dodržet hygienické opatření – ochrana úst a nosu (respirátory) a to jak pro uchazeče tak i pro jejich zákonné zástupce.Vydávání rozhodnutí bude probíhat od 8.00 hod do 14.30 hod. Ve vestibulu školy bude upřesněno, ve které místnosti.


Přijímací řízení - aktualizace

Učební obory

Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 19.5.2021 po 8. 00 hod.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od čtvrtka 20.5.2021

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a nebo je poslat poštou na adresu školy.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2. 6.2021

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče

Případné informace na telefonu 485 151 099, 775 750 596 nebo na emailu info@ssams.cz

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

Kritéria pro přijetí ke studiu 2021/2022 - učební obory


Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní a nástavbové denní
 • Autotronik - nástavbové

- koná se přijímací zkouška

1. kolo přijímacího řízení

 • 1.Termín příjímací zkoušky
  • Pondělí 3.5.2021 od 8:30
 • 2.Termín příjímací zkoušky
  • Úterý 4.5.2021 od 8:30

Kritéria pro přijetí ke studiu 2021/2022 - maturitní obory


 

Vyhlášení 1.kola přijímacích zkoušek


Představení oborů

Podívejte se také na krátké video o naší škole:

 

Vaše dotazy nám můžete zasílat na email info@ssams.cz nebo nás můžete sledovat a kontaktovat na facebooku.

 


Přijímací řízení

Učební obory

Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů.

Rozhodnutí o přijetí je odesláno poštou a do emailových schránek zadaných na přihlášce ke studiu.

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a nebo je poslat poštou na adresu školy.

Případné informace na telefonu 485 151 099, 775 750 596 nebo na emailu info@ssams.cz

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

Kritéria pro přijetí ke studiu 2020/2021 - učební obory

Výsledky přijímacího řízení

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní a nástavbové denní
 • Autotronik - nástavbové

- koná se přijímací zkouška

 • přijímací zkoušky se budou konat podle aktuálních pokynů MŠMT

Kritéria pro přijetí ke studiu 2020/2021 - maturitní obory