Pro uchazeče


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy:

Postup pro přijetí ke studiu

Důležité dokumenty pro uchazeče


Aktuality pro uchazeče:

Přijímací řízení - 2.kolo

Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Informace k 2. kolu přijímacího řízení

Maturitní obory

  • Dopravní prostředky
  • Mechanik elektrotechnik - denní

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

  • 1.termín - čtvrtek 3.6.2021 od 8:00

Učební obory

  • Mechanik opravář motorových vozidel
  • Autoelektrikář
  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
  • Elektrikář - silnoproud
  • Elektrikář - slaboproud

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

  • 1.termín -  čtvrtek 3.6.2021 od 8:00

 


Přijímací řízení

Přijímací řízení  - maturitní obory

Při příchodu do školy k absolvování přijímací zkoušky ve dnech 3.5.2021 a 4.5.2021 se uchazeč  prokáže jedním z těchto dokumentů:

-  potvrzením o negativním výsledku při provedeném preventivním antigenním testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedla základní škola, jejímž žákem uchazeč je, v posledních 7 dnech před konáním zkoušky

- potvrzením o negativním výsledku při provedeném preventivním antigenním testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedlo zdravotnické zařízení v posledních 7 dnech před konáním zkoušky

- vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID -19, a od aplikace druhé dávky o uplynulo nejméně 14 dní

- potvrzením o prodělání onemocnění COVID -19, které vystavilo zdravotnické zařízení

Pro všechny uchazeče je povinná ochrana úst a nosu respirátorem.

Informace pouze pro žáky naší školy, kteří se hlásí na nástavbové studium:

Dostavte se, prosím, ve čtvrtek 29. 4. 2021 v 8.00 hod do školy k provedení preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 za účelem jeho předložení při přijímací zkoušce dne 3.5.2021 a 4.5.2021.

Tato informace se týká pouze uchazečů – žáků Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15.

 

Přijímací řízení  - učební obory

Přijímací řízení dne 20.5.2021 spočívá v převzetí rozhodnutí o přijetí, které bude zveřejněno na vývěsce školy a www stránkách školy dne 19.5.2021, a v odevzdání zápisového lístku.

Vzhledem k tomu, že přijímací zkouška se nekoná, nebude vyžadováno odevzdat negativní test.
Při návštěvě školy k převzetí rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku bude požadováno dodržet hygienické opatření – ochrana úst a nosu (respirátory) a to jak pro uchazeče tak i pro jejich zákonné zástupce.Vydávání rozhodnutí bude probíhat od 8.00 hod do 14.30 hod. Ve vestibulu školy bude upřesněno, ve které místnosti.