Pro uchazeče


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy:

Postup pro přijetí ke studiu

Důležité dokumenty pro uchazeče


Aktuality pro uchazeče:

Přijímací řízení pro maturitní obory

 • Jednotná zkouška se koná pouze v jednom termínu dne 8. 6. 2020
 • Test z Českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut
 • Vstup do školy je umožněn pouze uchazečům, nikoli doprovázejícím osobám
 • Ve společných prostorách školy uchazeči nosí roušky
 • Každý uchazeč bude mít s sebou sáček na roušku, ve třídě po dobu vykonávání testu uchazeč roušku mít nemusí
 • Každý uchazeč při vstupu do školy odevzdá vyplněné a podepsané (zákonným zástupcem) čestné prohlášení

Důležité dokumenty:


Přijímací řízení

Učební obory

Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů.

Rozhodnutí o přijetí je odesláno poštou a do emailových schránek zadaných na přihlášce ke studiu.

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a nebo je poslat poštou na adresu školy.

Případné informace na telefonu 485 151 099, 775 750 596 nebo na emailu info@ssams.cz

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

Kritéria pro přijetí ke studiu 2020/2021 - učební obory

Výsledky přijímacího řízení

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní a nástavbové denní
 • Autotronik - nástavbové

- koná se přijímací zkouška

 • přijímací zkoušky se budou konat podle aktuálních pokynů MŠMT

Kritéria pro přijetí ke studiu 2020/2021 - maturitní obory

 


Rozhodnutí o přijetí žáků učebních oborů

Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů.

Rozhodnutí o přijetí je odesláno poštou a do emailových schránek zadaných na přihlášce ke studiu.

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a nebo je poslat poštou na adresu školy.

Případné informace na telefonu 485 151 099, 775 750 596 nebo na emailu info@ssams.cz

 


Informace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy o aktuálních opatřeních ke koronaviru.

Aktuální informace ohledně:

 • Přijímacích zkoušek
 • Závěrečných zkoušek
 • Maturitních zkoušek

Najdete na tomto odkazu

Informace ohledně příprav na maturitní zkoušku z domova najdete zde


Den otevřených dveří 2020

Den otevřených dveří naší školy se koná ve čtvrtek 16.1.2020 od 9.00 do 17.00 hodin.

Těšit se na Vás budeme jak v učebnách školy, tak i v dílnách a školním autoservisu.

Pro ty kterým tento termín nevyhovuje nabízíme individuální prohlídky školy i v jiném termínu a to po telefonické domluvě na sekretariátu školy.