Přijímací řízení


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy.

Přehled nabízených studijních/učebních oborů:

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře – způsoby podávání přihlášek jsou detailně popsány v sekci Přihláška ke studiu 2024.

Informace pro uchazeče o střední vzdělání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024 ke stažení zde: Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich ZZ

Elektronické podávání přihlášek na střední školy bude spuštěno 1. února 2024 na webu DiPSy.

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro následující obory.

Maturitní obory:

  • 23-45-M/01  Dopravní prostředky
  • 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik

Nástavbové maturitní obory (dvouleté studium pro absolventy tříletých učebních oborů):

  • 26-41-L/51  Mechanik elektrotechnik
  • 39-41-L/51  Autotronik

Na tyto obory se koná přijímací zkouška (PZ). První termín PZ – 12. dubna 2024 od 8.30 hod., druhý termín PZ – 15. dubna 2024 od 8.30 hod. Náhradní termín 29. a 30. dubna 2024.

Kritéria přijímacího řízení pro maturitní studijní obory ke stažení zde: kriteria_PZ_maturitni_obory

Učební obory:

  • 26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje
  • 26-51-H/01  Elektrikář
  • 26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud
  • 26-57-H/01  Autoelektrikář
  • 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel

Na tyto obory se přijímací zkouška nekoná.

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory ke stažení zde: kriteria_PZ_ucebni_obory

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května v IS, ve škole a na webu školy.

Další důležité dokumenty pro uchazeče o studium