Pro uchazeče


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy:

Postup pro přijetí ke studiu

Důležité dokumenty pro uchazeče


Aktuality pro uchazeče:

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení

Stáhnout (PDF, 1.21MB)

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


Přijímací řízení 2.kolo

Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Informace k 2.kolu přijímacího řízení

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín - čtvrtek 17.5.2018 od 8:00

Kritéria pro přijetí - maturitní obory

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín -  čtvrtek 17.5.2018 od 8:00

Kritéria pro přijetí ke studiu 2018/2019 - učební obory

 


Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlašuje 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní a nástavbové denní
 • Autotronik - nástavbové

- koná se přijímací zkouška

 • 1.termín - čtvrtek 12.4.2018 od 8:30
 • 2.termín - pondělí 16.4.2018 od 8:30

- Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 27.4.2018 po 14.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 2.5.2018 od 8.00 hod.
 • Přineste s sebou zápisový lístek

Kritéria pro přijetí ke studiu 2018/2019 - maturitní obory

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín - pondělí 23.4.2018 od 8:00

- Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 23.4.2018 po 8.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 23.4.2018 od 8.00 hod.
 • Přineste s sebou zápisový lístek.

Kritéria pro přijetí ke studiu 2018/2019 - učební obory


Přihlášky ke studiu

 • Přihlášky se odevzdávají do 1.3.2018 pro všechny obory a formy studia

Přijímací řízení 1.kolo 2018