Pro uchazeče


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy:

Postup pro přijetí ke studiu

Důležité dokumenty pro uchazeče


Aktuality pro uchazeče:

Informace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy o aktuálních opatřeních ke koronaviru.

Aktuální informace ohledně:

 • Přijímacích zkoušek
 • Závěrečných zkoušek
 • Maturitních zkoušek

Najdete na tomto odkazu

Informace ohledně příprav na maturitní zkoušku z domova najdete zde


Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlašuje 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní a nástavbové denní
 • Autotronik - nástavbové

- koná se přijímací zkouška

 • 1.termín - úterý 14.4.2020 od 8:30
 • 2.termín - středa 15.4.2020 od 8:30

- Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 29.4.2020 po 8.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 29.4.2020 od 8.00 hod.
 • Přijatí uchazeči mohou osobně odevzdat zápisový lístek

Kritéria pro přijetí ke studiu 2020/2021 - maturitní obory

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín - středa 22.4.2020 od 8:00

- Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 22.4.2020 po 8.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 22.4.2020 od 8.00 hod.
 • Přijatí uchazeči mohou osobně odevzdat zápisový lístek

Kritéria pro přijetí ke studiu 2020/2021 - učební obory


Přihlášky ke studiu

Přijímací řízení 1.kolo 2020


Den otevřených dveří 2020

Den otevřených dveří naší školy se koná ve čtvrtek 16.1.2020 od 9.00 do 17.00 hodin.

Těšit se na Vás budeme jak v učebnách školy, tak i v dílnách a školním autoservisu.

Pro ty kterým tento termín nevyhovuje nabízíme individuální prohlídky školy i v jiném termínu a to po telefonické domluvě na sekretariátu školy.


! Zahájení výuky třídy E3c - změna !

Informace pro třídu E3c

 • Třídní učitel Ing. Miroslava Kmínková
 • Začátek výuky pátek 13.9.2019 v 8:00 učebna 1P

 


Zahájení 1 ročníků

1. ročníky zahájení v tělocvičně v 8.00 hodin

Po zahájení v tělocvičně bude následovat prohlídka areálu školy a po prohlídce třídnické práce ve třídách

Technické – maturitní

 

třída třídní učebna
M1 Nedomlel 26
D1 Opltová Valentová 27

 

Technické – učební

 

třída třídní učebna
A1a Tvrzníková PC2
A1b Jarkovská 2P
A1e Košková 30
E1a Honsejková PC3
E1b Patrman 6P