Pro uchazeče


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy:

Postup pro přijetí ke studiu

Důležité dokumenty pro uchazeče


Aktuality pro uchazeče:

Informativní třídní schůzky

Informativní třídní schůzky pro rodiče budoucích studentů prvních ročníků ve školním roce 2023/24 se uskuteční ve čtvrtek 22. června od 17.00 hod. Týká se maturitních i učebních oborů. Na schůzce (cca 30 min.) obdrží rodiče důležité informace o průběhu a organizaci studia, plánovaných akcích školy či požadavcích na vybavení (učební pomůcky, pracovní oděv apod.).

Rozpis pro jednotlivé třídy zde: Informativní třídní schůzky


Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 Maturitní obory

23-45-M/01 Dopravní prostředky

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

39-41-L/01 Autotronik - nástavba

26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik - nástavba

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 16. 5. 2023

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Maturitní obory - přijatí uchazeči

Stáhnout (PDF, 158KB)

Zveřejněno 28.4.2023


Výsledky přijímacího řízení pro učební obory

Školní rok 2023/2024

Učební obory

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 26-57-H/01 Autoelektrikář
 • 26-51-H/01 Elektrikář
 • 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 10. 5. 2023

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zveřejněno 24.4.2023

Výsledky učební obory

Stáhnout (PDF, 220KB)


Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlašuje 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023

Informace o jednotné přijímací zkoušce

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní
 • Autotronik - nástavbové
 • Mechanik elektrotechnik -nástavbové

- koná se přijímací zkouška

 • 1.termín - čtvrtek 13.4.2023 od 8:30
 • 2.termín - pátek 14.4.2023 od 8:30

- Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 28.4.2023 po 12.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 2.5.2023 od 8.00 hod.
 • Přineste s sebou zápisový lístek

Kritéria pro přijetí ke studiu 2023/2024 - maturitní obory

Opatření obecné povahy

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

- nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín - pondělí 24.4.2023 od 8:00

- Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 24.4.2023 po 8.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 25.4.2023 od 8.00 hod.

Kritéria pro přijetí ke studiu 2023/2024 - učební obory

 

 

 


Den otevřených dveří

Dne 12.1.2023 se bude konat  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

budeme se na vás těšit v čase 9.00 – 17. 00