Pro uchazeče


V této sekci naleznete veškeré informace určené zejména pro uchazeče a budoucí žáky školy:

Postup pro přijetí ke studiu

Důležité dokumenty pro uchazeče


Aktuality pro uchazeče:

Zahájení pro 1. ročníky

prohlídka školy, pak třídnické práce ve třídách

 

maturitní

 

třída třídní učebna
M1 Fléglová 24
D1 Konrádová 28
N1 Melč 31

 

 

 učební

 

třída třídní učebna
A1a Krutský 23
A1b Bruthans 16
A1e Kaprálek Vítámvásová 20
E1a Hozák 1P
E1b Picková 12

Výsledky přijímacích zkoušek

Maturitní obory

23 – 45 – M/01 Dopravní prostředky - výsledky přijímacích zkoušek D

26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik - výsledky přijímacích zkoušek M

39 – 41 – L/51 Autotronik - výsledky přijímacích zkoušek NAut

26 – 41 – L/51 Mechanik elektrotechnik - výsledky přijímacích zkoušek NMech

 

Lhůta pro odevzdání zápisových lístků pro obory Dopravní prostředky a Mechanik elektrotechnik (4letý) je do 23.6.2020.

 


Informativní třídní schůzky pro 1. ročníky

18. června 2020, od 17.00

 

Technické – maturitní

třída třídní učebna
M1 Ing. Fléglová 11
D1 Ing. Konrádová 28

 

   

Technické – učební

třída třídní učebna
A1a Ing. Krutský 23
A1b Bc. Bruthans 16
A1e Mgr. Kaprálek Vítámvásová 20
E1a Mgr. Hozák 1P
E1b Mgr. Picková 12

Přijímací řízení pro maturitní obory

 • Jednotná zkouška se koná pouze v jednom termínu dne 8. 6. 2020
 • Test z Českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut
 • Vstup do školy je umožněn pouze uchazečům, nikoli doprovázejícím osobám
 • Ve společných prostorách školy uchazeči nosí roušky
 • Každý uchazeč bude mít s sebou sáček na roušku, ve třídě po dobu vykonávání testu uchazeč roušku mít nemusí
 • Každý uchazeč při vstupu do školy odevzdá vyplněné a podepsané (zákonným zástupcem) čestné prohlášení

Důležité dokumenty:


Přijímací řízení

Učební obory

Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů.

Rozhodnutí o přijetí je odesláno poštou a do emailových schránek zadaných na přihlášce ke studiu.

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a nebo je poslat poštou na adresu školy.

Případné informace na telefonu 485 151 099, 775 750 596 nebo na emailu info@ssams.cz

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář - silnoproud
 • Elektrikář - slaboproud

Kritéria pro přijetí ke studiu 2020/2021 - učební obory

Výsledky přijímacího řízení

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik - denní a nástavbové denní
 • Autotronik - nástavbové

- koná se přijímací zkouška

 • přijímací zkoušky se budou konat podle aktuálních pokynů MŠMT

Kritéria pro přijetí ke studiu 2020/2021 - maturitní obory