Počítačová automobilní diagnostika (obor: Dopravní prostředky)



Studijní obor zakončený maturitní zkouškou zaměřený na automobilový průmysl. Zajišťování provozuschopnosti dopravních prostředků, diagnostika jejich technického stavu, volba optimálních postupů a metod jejich ošetřování, údržby a oprav s pomocí výpočetní a diagnostické techniky a internetové komunikace.  

Název školního vzdělávacího programu: Počítačová automobilní diagnostika (obor Dopravní prostředky)
Kód a název oboru vzdělání: 23-45-M/01 Dopravní prostředky
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

  • Nový perspektivní obor
  • Tento obor nabízíme jako jediná škola v Liberci
  • Denní forma vzdělávání v délce trvání 4 roky
  • Studium je zakončeno maturitní zkouškou
  • Součástí vzdělání je získání řidičského oprávnění skupin B a C

Uplatnění absolventa

Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích v dopravních firmách, ve stanicích technické kontroly apod., např. na pracovních pozicích technik údržby, revizní technik, ekonom a plánovač údržby, diagnostik, mechanik úseku, zkušební technik, přijímací technik, servisní technik, inspekční technik, technický kontrolor, přijímací technik, manažer provozu, a to především při pracovních činnostech souvisejících s provozem dopravních prostředků, s jejich údržbou a opravami. Mohou se uplatnit také ve strojírenských firmách jako mistři, pracovníci kontroly jakosti, při racionalizaci údržby a opravárenských činností, při diagnostice poruch, v oblasti péče o provozuschopnost dopravních prostředků, při řízení a organizaci provozních činností, v oblasti obchodně technických služeb apod.

Možnost dalšího vzdělání

  • Studium na vysoké škole
  • Studium na vyšší odborné škole

 

Dokumenty oboru