Mechanik opravář motorových vozidel – automechanikAbsolvent bude umět provádět údržbu, seřizování a opravy motorových vozidel podle zvolené specializace s využitím moderních měřících a diagnostických metod a prostředků. Absolventi se mohou uplatnit v autoopravárenských provozech, zařízeních a dílnách. Také získají základní profesní předpoklady pro získání živnostenského oprávnění. Žák tohoto oboru může získat řidičské oprávnění skupin „B“ a „C“ zdarma v rámci povinného předmětu řízení motorových vozidel.

Název školního vzdělávacího programu: Mechanik opravář motorových vozidel
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

  • Denní forma vzdělávání v délce trvání 3 roky
  • Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou
  • Možnost získání řidičského oprávnění skupin B a C v rámci výuky
  • Tento obor nabízíme jako jediná škola v Liberci

Uplatnění absolventa

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

 

Dokumenty oboru