Elektrikář – silnoproud


Učební obor se zabývá montáží, bytovou instalací, zkoušením, údržbou a opravou energetických zařízení, elektrorozvodných sítí a kabelových rozvodů, transformoven, elektrických strojů a elektrických zařízení všeho druhu. Absolvent najde uplatnění jako elektromechanik, provozní elektrikář, revizní technik, bezpečnostní technik, energetik. Může pracovat na stavbách, při montážích a demontážích elektrických zařízení bytových rozvodů, údržbě a jeho servisu, opravárenské činnosti, revizích. 

Název školního vzdělávacího programu: Elektrikář – silnoproud
Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ – silnoproud
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

  • Denní forma vzdělávání v délce trvání 3 roky
  • Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou
  • Tento obor nabízíme jako jediná škola v Liberci
  • Pro tento obor nabízíme STIPENDIJNÍ PROGRAM

Zdroj videa: www.infoabsolvent.cz

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

Stipendijní program

Dokumenty oboru