Mechanik elektrotechnik


Dvouleté nástavbové denní studium je studijní obor vhodný pro absolventy tříletých učebních elektrooborů. Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru.

Název školního vzdělávacího programu: Mechanik elektrotechnik
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

  • Denní forma vzdělávání v délce trvání 2 roky
  • Studium je zakončeno maturitní zkouškou
  • Rozšíření vzdělání pouze elektrotechnických oborů a oboru autoelektrikář (kód oborů 26-52-H/01,  26-51-H/01,  26-51-H/02, 26-57-H/01)

Uplatnění absolventa

Po úspěšném složení maturitní zkoušky je absolvent připraven pro profese spojené s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídicích systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak
dobrou teoretickou, tak i odpovídající manuální zručnost. Absolventi jsou připraveni sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat složité strojírenské výrobky a zařízení, seřizovat, řídit, obsluhovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je.

Možnými uplatněními absolventů jsou elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik.

Možnost dalšího vzdělání

  • Studium na vysoké škole
  • Studium na vyšší odborné škole

 

Dokumenty oboru