Maturitní zkoušky podzim


Předávání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce

Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému CERMAT potvrzený ředitelem školy a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených.Tato povinnost je dána vyhláškou č. 177/ 2009 § 4 odst. 8. Studenti se dostaví k Bc. Křížovi pro výpisy z přihlášky 3.7.2018. V případě, že se student nemůže dostavit kontaktuje pana Bc. Kříže na email […]


Důležité termíny podzimních maturitních zkoušek

25. 6. 2018 poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku. 4. 7. 2018 poslední možný termín, kdy musí žák potvrdit správnost údajů uvedených ve výpisu […]


Maturitní vysvědčení

Studenti, kteří opakovali pouze didaktický test a uspěli, mají připravená maturitní vysvědčení v kanceláři zástupců ředitele. Možnost vyzvednutí každý den  od 6:00 do 14:30 hodin.


Pozvánky k písemným maturitním zkouškám

Písemné MZ podzim 2016 Pozvánky k písemným MZ podzim 2016 byly elektronicky odeslány na Vaše mailové adresy 16. srpna 2016. Prosím studenty, aby přišli ke mně podepsat protokol o předání pozvánek k písemným MZ podzim 2016 Maturitní zkoušky podzim 2016


Rozpis k podzimní maturitní zkoušce

!!! Aktualizace 14.9.2015 třída OKT B!!! !!! Aktualizace 2.9.2015 třída L4 a OKT B!!! !!! Aktualizace 26.8.2015 třída N2 !!! Aktuální rozpisy k podzimní maturitní zkoušce: Třída L4 Třída M4 Třída N2 Třída N3d Třída OKT A Třída OKT B


Maturitní vysvědčení

Maturitní vysvědčení bude připravené u zástupců ředitele v pondělí 14.9.2015 Pouze pro ty žáky, kteří vykonávali jen opravnou část MZ (DT, PP) Pro ostatní bude připravené až po vykonání ústních MZ.


Přihláška k podzimní maturitní zkoušce

Studenti, kteří si podali přihlášku k podzimní maturitní zkoušce 2015 si přijdou k zástupci ředitele převzít výpis z přihlášky. Dostavte se do školy, na učebnu 1P od 26. 6.do 3.7 . 2015 od 8.00 – 12.00 hodin, kromě pondělí 29. 6. zástupce ředitele nebude přítomna. Výpis přihlášky k maturitní zkoušce