Opravná ústní maturitní zkouška 14. září


Časový harmonogram opravné ústní maturitní zkoušky 14. září

třída

učebna

doba konání MZ

N2

4P

7.20 – 12.25

D4

4P

12.25 – 14.40

M4

6P

6.20 – 17.30