Maturitní zkoušky


Výpisy z přihlášek k Maturitní zkoušce

Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ŘŠ a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených. Tato povinnost je dána vyhláškou č. 177/ 2009 § 4 odst. 8. Nejpozději do 20.12.2017 si studenti přijdou pro výpisy z přihlášky k ZŘ. V případě, že tak neučiní, je možné po zaslání výpisu přihlášky s protokolem o […]


Maturitní témata 2018

Maturitní témata jednotlivých studijních oborů Třída D4 Dopravní prostředky Provoz dopravních prostředků Společná část MZ 2018 – školní zkušební úlohy Anglický jazyk Německý jazyk Třída M4 Bezpečnostní systémy Řídící systémy a mikropočítače Elektronika Společná část MZ 2018 – školní zkušební úlohy Anglický jazyk Třída N2 Autoelektronika Automobily a diagnostika Elektronika […]


Maturitní zkouška 2016/2017 – cizí jazyky

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, […]


Maturitní témata 2017

Maturitní témata jednotlivých studijních oborů Třída D4 Dopravní prostředky Provoz dopravních prostředků Společná část MZ 2017 – školní zkušební úlohy Anglický jazyk Německý jazyk Třída M4 Bezpečnostní systémy Řídící systémy a mikropočítače Elektronika Společná část MZ 2017 – školní zkušební úlohy Anglický jazyk Třída N2, N3d Autoelektronika Automobily a diagnostika […]


Přihlašování k maturitní zkoušce 2016

Přihlašování k maturitní zkoušce 2016 Všichni studenti se osobně dostaví a  budou mít s sebou vyplněnou přihlášku k MZ jaro 2016 Všichni se osobně dostaví v čas a do učebny dle rozpisu !!!! Bez elektronického přihlášení není možné skládat maturitní zkoušku


Přihlašování k maturitní zkoušce

Od 23. 11. -14. 12. bude na škole probíhat přihlašování žáků k maturitní zkoušce jaro 2016 Žáci hlásící se k opravné maturitní zkoušce neprodleně kontaktují Mgr. Koška ( kosek.ondrej@ssams.cz) Přihlašování k maturitní zkoušce


Maturitní témata 2016

Maturitní témata jednotlivých studijních oborů Třída D4 Dopravní prostředky Provoz dopravních prostředků Společná část MZ 2016 – školní zkušební úlohy Anglický jazyk Německý jazyk Třída M4 Bezpečnostní systémy Elektronika Řídící systémy a mikropočítače Společná část MZ 2016 – školní zkušební úlohy Anglický jazyk Německý jazyk   Třída N2, N3d Autoelektronika […]


Rozpis organizace maturitních zkoušek

Rozpis organizace maturitních zkoušek jednotlivých tříd: ! Aktualizace 22.5.2015 rozpis třídy L4 ! ! Aktualizace 13.5.2015 rozpis třídy OktB a M4 ! ! Aktualizace 7.5.2015 rozpis třídy OktB ! ! Aktualizace 6.5.2015 rozpis třídy N3d ! ! Aktualizace 4.5.2015 rozpis třídy OktB a N2 ! ! Aktualizace 30.4.2015 rozpis třídy M4 […]


Opravná Maturitní zkouška

Pokyny pro studenty, kteří opakují MZ Prosím studenty, kteří budou opakovat písemnou část MZ, aby si přišli převzít pozvánky k písemným maturitním zkouškám k ZŘ a podepsali zde protokol o předání pozvánek k MZ 2015.


Maturitní témata 2015

Maturitní témata jednotlivých studijních oborů   třída L4: Anglický jazyk Biologie Dějepis Francouzský jazyk Humanitní studia Matematika Německý jazyk Občanská nauka Pedagogika Psychologie Hudební výchova Zeměpis   třídy Okt A a Okt F: Anglický jazyk Biologie Dějepis Francouzský jazyk Fyzika Chemie Matematika Německý jazyk Občanský a společenský základ Španělský jazyk […]


Maturitní práce

Zde naleznete podklady k vypracování maturitní práce Manuál k vypracování maturitní práce Kritéria hodnocení maturitní práce Titulní strana maturitní práce Hodnocení maturitní práce – vedoucí, oponent, celkové hodnocení


Maturitní zkoušky 2015

V souborech níže naleznete veškeré informace k maturitní zkoušce 2015 Maturity 2015 Časový plán maturitních zkoušek Veškeré informace o maturitní zkoušce na stránkách www.novamaturita.cz