Kánon titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z ČJ pro školní rok 2023/2024


Aktualizovaný kánon titulů z české a světové literatury k ústní části státní maturitní zkoušky z českého jazyka pro školní rok 2023/2024. Světová literatura je doplněna informacemi o překladateli a roku českého vydání.

Kánon titulů z české a světové literatury k MZ