Prověrky fyzické zdatnosti pro I. ročníky


V průběhu měsíce září proběhnou prověrky fyzické zdatnosti žáků prvních ročníků a to následovně:

středa 13. 9. třídy A1a, A1c, E1b, D1, E1c

čtvrtek 21. 9. třídy A1b, A1e, E1a, M1

Sraz všech žáků vždy v 9.00 hod. na tribuně Městského stadionu v Liberci (Jeronýmova ul.). Účast je povinná.

S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití, svačina

Prověrky fyzické zdatnosti 2023