Přihlášky k opravné maturitní zkoušce


Studenti, kteří se hlásí k opravné MZ si musí podat vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce do 25.11.2022 k zástupci ředitele.