Maturitní vysvědčení


Maturitní vysvědčení máte připravená v kanceláři ZŘ.

Můžete si je převzít každý den v čase 6.30 – 14.00 hodin