Harmonizační kurz pro 1. ročníky


Ve dnech 29. 9. – 14. 10. 2021 se uskuteční Harmonizační dny pro žáky 1. ročníků.

 

A1a, A1b         29. 9. – 30. 9. 2021

M1, D1           30. 9. – 1. 10. 2021

A1e, E1a          4. 10. – 5. 10. 2021

E1b                 12. 10. 2021

N1                   14. 10. 2021

 

 

Pobyt, strava a doprava jsou zdarma.

Kurz bude probíhat v Penzionu Permon v Albrechticích v Jizerských horách.

Akce začíná v daný den v 11,00 hodin odjezdem od školy a končí daný den cca ve 14,00 hodin příjezdem ke škole.

Žák/žákyně si vezmou s sebou: sportovní oblečení a obutí, hygienu, pantofle a pyžamo.

Bližší informace podají třídní učitelé.

 

 

Žáci jsou povinni dodržovat tyto pokyny:

  1. Po celou dobu bude žák dodržovat pokynů vyučujícího a dodržovat Řád školy.
  2. Po celou dobu akce je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a drogy.
  3. V době osobního volna se nebude žák vzdalovat bez dovolení učitele, bude se zdržovat na doporučených místech, ve skupinách.
  4. V ubytovacím zařízení bude dodržovat ubytovací řád včetně nočního klidu.
  5. V případě závažného porušení Školní řádu nebo výše uvedených pokynů budou okamžitě vyrozuměni zákonní zástupci, kteří si žáka na vlastní náklady odvezou.